עורך דין משפחה וירושות בנהריה

עורך דין לענייני ירושות בנהריה

כתובת: לוחמי הגטאות 18, נהריה, 2244730
טלפון: 050-7118243 
עורך דין לענייני ירושות בנהריה ◄ ערן דוידי הנו עורך דין, נוטריון ומגשר לענייני משפחה, גירושין ירושות וצוואות, מעניק ייצוג משפטי איכותי, מקצועי ועם יחס אישי וצמוד לכל לקוח בתחום ענייני משפחה, גירושין, התרת נישואין, הסכמי ממון, הסכמי גירושין, הסכמי שלום בית, ירושות, צוואות נוטריוניות, ייפוי כוח מתמשך, ניהול עיזבון וכינוס נכסים מזה 18 שנים. מייצג בתיקים מורכבים מאד וגם קלים, ביניהם תיקים רבים של בעלי ממון רב מהעשירון העליון, בעלי חברות, אנשי הייטק, אנשי עסקים, רופאים ואנשי אקדמיה. עוה"ד ערן דוידי, מייצג בכל הערכאות כולל, בתי משפט לענייני משפחה, בימ"ש מחוזי, בימה"ש העליון, בתי הדין הרבניים האזוריים ובית הדין הרבני הגדול. התקשרו עכשיו לעורך דין לענייני ירושות בנהריה ☎️ למס' טל': 050-7118243.

במסגרת הליך גירושין בין בני זוג בבית הדין הדתי או בבית המשפט, נדרש לרוב עורך דין לענייני משפחה, לייצג בסוגיית חלוקת הדירה המשותפת של בני הזוג. עורך דין לענייני משפחה , שהינו מקצועי ומנוסה, יטען בהליכי הגירושין כי, ההלכה שגובשה בפסיקת בתי המשפט, קובעת כי מקום בו נכס מקרקעין, ובפרט דירת מגורים משותפת, רשום על שם שני הצדדים בחלקים שווים מלכתחילה ועד היום, בלא שנערך הסכם ממון לגבי הנכס – הרי שאין כל מקום לעריכת התחשבנות בין בני הזוג באשר לאופן רכישת הנכס ו/או מימונו (לרבות מיהות הצד ששיפץ, השביח, הביא הון עצמי גדול יותר וכיו"ב) לשם קביעת חלוקת הזכויות בנכס. בכל המיוחס לבית המגורים של בני הזוג בהליך הגירושין, עורך דין לענייני משפחה שהינו מיומן יטען כי, על מערכת היחסים הכלכלית של הצדדים חלות הוראותיו של חוק יחסי ממון. כאשר לא נערך הסכם ממון בין הצדדים, חל עליהם ההסדר הקבוע בסעיף 5 לחוק ואשר מבחין בין נכסי המאמץ המשותף לבין נכסים חיצוניים, כגון נכסים שהיו להם ערב הנישואין או קיבלו במתנה וכיו"ב. סעיף 125(א) לחוק המקרקעין, קובע כי הרישום ביחס למקרקעין מוסדרים מהווה ראיה חותכת לתוכנו. הנטל לסתירת הרישום הוא נטל נכבד ביותר. אף במצב דברים שבו כל מימון רכישת הבית היה מכספים עצמאיים של אחד מבני הזוג, הרי שעם רכישת הבית מלכתחילה במשותף עם בן הזוג השני ונרשם ע"ש הצדדים בחלקים שווים, איבדו הכספים מצביונם. יחד עם זאת, לא נסתם הגולל על האפשרות לערוך איזון בלתי שוויוני בדירת מגורים, מטעמים אחרים שאינם קשורים בעבר, אלא קשורים בעתיד קרי, בחינת ביהמ"ש את יציאת בני הזוג מקשר הנישואין במצב של שוויון הזדמנויות כלכלי ולו בקירוב ומהטעמים המנויים בסעיף 8 (2) לחוק יחסי ממון. עורך דין לענייני משפחה יוסיף ויבהיר בבית הדין הדתי או בבית המשפט כי, נוכח המעמד המיוחד שנתנה הפסיקה לדירת המגורים, נקבע כי יש להקל עם בן הזוג הטוען לשיתוף בה מכוח דוקטרינת השיתוף הספציפי. הפסיקה הכירה בהלכת התחלוף, לפיה: כאשר הנכס נרכש במהלך הנישואין ממקורות שנצברו על ידי בן הזוג טרם הנישואין, יהא הדין החל על הנכס כדין החל על נכס שנרכש לפני הנישואין. יחד עם זאת, אם רק חלקו של הנכס מומן ממקורות שנצברו עובר לנישואין, הרי שנכס זה עשוי אף הוא להיכלל בנכסים המשותפים, שכן ערבוב מקורות המימון השונים יצביע על כוונת בני הזוג ליצור שיתוף גם הנכס זה. יחד עם זאת, לא אחת נדרש, עורך דין לענייני משפחה לדון ולייצג לעניין טענה להברחת כספים בתקופת הנישואין על ידי אחד מבני הזוג – ובמקרים כאלה ככלל, ימשוך ביהמ"ש ידו מעריכת התחשבנות בין צדדים ביחס לכספים לתקופת החיים המשותפים קרי, התקופה שלפני מועד הקרע (הוא מועד האיזון). הטעם לכך נעוץ בכך שאין לצפות מבני זוג לנהל פנקסנות ולאסוף ראיות בתקופת השיתוף למועד שבו חלילה יעלו חיי הנישואין על שרטון. קיימת חזקה כי כספים שנפדו במהלך חיי הנישואין שימשו את התא המשפחתי; חזקה זו מתגברת ככל שהכספים נפדו במועד המוקדם ממועד הקרע. בכל מקרה, נטל ההוכחה מוטל על שכמו של הטוען לחלוקה אחרת בכספים שנצטברו לפני מועד הקרע ובטענה כי כספים אלו הוברחו ולא שמשו את התא המשפחתי. בעתירת אחד מבני הזוג לחלוקה שאינה שיווינית עפ"י סעיף 8(2) לחוק יחסי ממון - ע"פ הפסיקה, על ביהמ"ש להפעיל שיקול דעת זה במשורה בהתקיים נסיבות מיוחדות , שכן הכלל הוא איזון מחצה למחצה. רשימת המקרים בהם מתקיימות אותן נסיבות מיוחדות, אינה יכולה להיות רשימה סגורה, אך סובבת מקרים כגון: פערים קיצוניים בפערי וביכולות ההשתכרות של הצדדים ללא אפשרות לצמצם הפער מנכסים אחרים; אלימות פיזית קשה ומוכחת (הרשעה בפלילים) שנקט בן זוג כלפי משנהו ובפרט אלימות שפגעה ביכולתו הכלכלית העתידה של בן הזוג הנפגע/הקרבן; יכולת הבטחת מדור לילדים להורה המשמורן או להורה שהילדים אמורים לשהות משך זמן רב יותר באופן משמעותי מההורה האחר; היעדר נכסים, זכויות או רכוש אחר משמעותי שבאמצעותו ניתן לערוך את האיזון הבלתי שוויוני (כגון שווי מניות, עסק, כספים, קרן פנסיה, מקרקעין אחרים וכיו"ב).
פעילויות
ערן דוידי הינו, עורך דין לענייני משפחה שיהיה הכי טוב עבורכם ויעניק לכם את הייצוג המשפטי הטוב ביותר. עורך הדין ערן דוידי, הינו אחד מעורכי הדין הטובים ביותר לענייני משפחה, ירושה וגירושין ומשרדו נמנה עם עורכי דין מובילים בתחומים אלו, התקשרו עכשיו למס': 050-7118243. המוניטין, הידע, הניסיון וכן הצלחותיו הן בהליכים המשפטיים בבתי המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני והן בעריכת הסכמי ממון והסכמי גירושין, קידמו את עוה"ד ערן דוידי למעמד של עורכי הדין המומלצים והטובים ביותר בתחום דיני המשפחה, הירושה והגירושין והינו עורך דין מומלץ עבורכם, התקשרו עכשיו למס': 050-7118243. באפשרותו של עוה"ד והמגשר ערן דוידי, להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורכם וזאת בהתאם לנושאים המהותיים והחשובים לכם ביותר במסגרת ההליכים המשפטיים בערכאות השיפוטיות או לחלופין הסדרתם במסגרת הליך גישור ועריכת הסכם גירושין, הסכם ממון, הסכם יורשים. ערן דוידי, הינו עורך דין לענייני משפחה מומלץ עבורכם, התקשרו עכשיו למס': 050-7118243.
שעות פעילות
שעות פתיחה ופעילות המשרד: בימים א', ב', ג', ד', ה' בשעות 08:00 - 20:00 ביום ו' בשעות 08:00 - 16:00 בתאום מראש