עורך דין משפחה וירושות בנהריה

עורך דין גירושין בנהריה

כתובת: לוחמי הגטאות 18, נהריה, 2244730
טלפון: 050-7118243 
עורך דין גירושין בנהריה ◄ ערן דוידי, הינו עורך דין גירושין ולענייני משפחה, ירושות וצוואות מומלץ עבורכם, בזכות הצלחותיו, הידע, הניסיון והמוניטין שצבר, באפשרותו של עוה"ד והמגשר ערן דוידי, להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורכם וזאת בהתאם לנושאים המהותיים והחשובים לכם ביותר במסגרת הליך הגירושין בערכאות השיפוטיות או לחילופין הסדרת המחלוקות במסגרת הליך גישור גירושין ועריכת הסכם גירושין וממון. התקשרו עכשיו לעורך דין גירושין בנהריה ☎️ למס' טל': 050-7118243.

במסגרת ההליכים המשפטיים לתביעות לפירוק שיתוף ולאיזון משאבים עפ"י חוק יחסי ממון בין בני זוג אשר מוגשות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, ערן דוידי, שהינו עורך דין מקצועי, מיומן ועם ניסיון רב שנים, ידרוש מביהמ"ש להפעיל את שיקול הדעת אשר ניתן עפ"י סעיף 8(2) לחוק "יחסי ממון" ולהחלתו של מוניטין אישי כנכס בר איזון בין ביני הזוג, ולהורות על חלוקה ביחס שונה, שאינו שוויוני, את נכסי הצדדים, וזאת נוכח "כושר ההשתכרות העתידי" של הצד השני ו/או לאור פערי ההשתכרות המשמעותיים בין הצדדים. עורך דין גירושין ולענייני משפחה שהינו מנוסה ואמין יבחן ברמה המשפטית, במסגרת תביעה רכושית את מסת הרכוש של הצדדים אשר נצבר להם מיום הנישואין ועד למועד הקרע שנוצר ביניהם. וכמו כן עורך הדין לגירושין יבדוק, האם הצד שאותו הוא מייצג, במהלך שנות הנישואין ויתר על התפתחותו האישית והמקצועית לטובת הטיפול בכל ענייני הבית וצורכי המשפחה ואפשר לבן הזוג השני, לרכוש "נכסי קריירה" כישורים, מומחיות, ניסיון ומוניטין אישי בתחום עבודתו, המיתרגמים לכושר השתכרות גבוה. נושא המוניטין האישי – כושר השתכרות, עבר התפתחויות בשנים האחרונות. בהלכות חדשות שהוצאו לאחרונה התייחס ביהמ"ש העליון בחיוב להכרה בזכויות של בן הזוג במוניטין האישי של בן זוגו.ואולם, חרף השינוי הנחזה על פניו כשינוי בתפיסה העקרונית, ניתן להבחין בהסתייגות מפני הכרה מלאה בזכויות בן הזוג במוניטין האישי של בן זוגו. התבטאויות בפסקי הדין לפיהם ההכרה במוניטין אישי – כושר השתכרות, תבוא כאשר יש "מסה קריטית" היכולה להצביע על מוניטין שנצבר או כאשר יש הקרבה מצד אחד מבני הזוג תוך ויתור על התפתחות הקריירה או כושר ההשתכרות שלו עצמו לטובת קידומו של בן זוגו – מראות כי היחס למוניטין האישי איננו כאל כל נכס אחר.

עורך דין מומחה לענייני משפחה, אשר ידרוש מבית המשפט או מבית הדין הדתי, להכללת המוניטין האישי בנכסי האיזון למען עשיית צדק, פיצוי וליצירת שוויון כלכלי, וכן ידרוש להפעיל את שיקול הדעת אשר ניתן לבית המשפט עפ"י סעיף 8(2) לחלוקה ביחס שונה, שאינו שוויוני, את נכסי הצדדים, נוכח "כושר ההשתכרות העתידי" של הצד השני. יחד עם זאת, עורך דין גירושין ולענייני משפחה מייצג בבית המשפט לענייני משפחה פעמים לא מעטות בתביעה נזיקית לפסיקת פיצויים בשל היות אחד מבני הזוג "סרבן גט", במסגרת תביעת גירושין. על עורך גירושין ולענייני משפחה לבחון ברמה המשפטית האם התביעה הנ"ל מקבילה לדיני נזיקין ודיני החוזים או שדינים אלה נחלשים כאשר מדובר ב"חוזה משפחתי" – עם דרישת תום הלב מוגברת. עורך דין גירושין ולענייני משפחה שהינו מנוסה ומיומן, יטען בבית המשפט לענייני משפחה כי, מעת שאדם יכול להיכפף לסמכותו של בית דין דתי או ביהמ"ש לענייני משפחה כצד עיקרי לסכסוך משפחה, נקשר הוא בהסכם אשר אינו פוקע גם לעת סיום הקשר הפורמלי שבין הצדדים והוא ממשיך ומתמשך ומחייב גם לאחר גירושין, וענינו בכל תחום בו יכול להתרחש סכסוך משפחתי ובכלל זאת מחלוקת על סידורו של גט. על מנת שיחוב אדם בפיצוי בשל סרוב ליתן גט, בין בשל הפרת החוזה המשפחתי ובין בעוולה שמקורה בדיני הנזיקין, אין בית הדין הדתי צריך לחייב את המסרב במתן או בקבלת הגט. די בהמלצה להתגרש או אפילו במסקנה כי אין סיכוי לשלום בית. על עורך דין גירושין ולענייני משפחה להוסיף ולטעון בבית המשפט כי, סרבנות גט היא הפרה של זכות יסוד המוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחרותו – היא פוגעת באוטונומיה של האיש ובחירותו. לחלוקת רכוש בין בני זוג אין, ולא צריך להיות, קשר לביצוע הגט או למתן הסכמה להתגרש, על אחת כמה וכמה כאשר התביעה הרכושית מתנהלת בפני ערכאה אחת (ביהמ"ש למשל), ונושא הגירושין נדון בפני ערכאה אחרת (בי"ד דתי). המועד ממנו מונים את הסרבנות הנ"ל הוא למעשה תלוי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה ואין תוחמים אותו ליום בו פסק בית הדין דבר חיוב או המלצה ליתן גט, אלא, בוחנים מהו המועד בו נדרש אדם להסכים לסיומו הפורמלי של הקשר וסרובו לא היה תם לב, סביר או זהיר דיו. כל עוד קיימת דרישה ולו פורמאלית לסידור הגט, נדרש הסרבן לטעם ממשי והוגן לסירובו. במקרה שבו אין מדובר במניעים לגיטימיים, אלא מדובר בפשטות ב"סחר בגט", ( מניע שבנקם, הנובע משנאה יוקדת כלפי בן הזוג וכן מניעים כספיים טהורים), התנהגות שכזו אינה הוגנת, אינה תמת לב ואינה הגונה. כאשר בן זוג מונע מבן הזוג השני שלא לצורך ועל פי זמן ארוך בהרבה מן הדרוש, את עצם הזכות שלא להיות נשוי/ אה לו/ה ובכך מתקיים קשר סיבתי ברור בין מניעת הגט ואבדן חירותו של הצד הנפגע. ודי בכך לראות "בסרבן הגט" גם בבחינת מי שהפר הפרה יסודית את כללי ההסכם ליחסי משפחה אשר שרר בין הצדדים. שאלת הפיצוי: עם הזמן תחמה פסיקת בתי המשפט, טווח פיצוי אשר נע בין סך 2,000 ₪ לכל חודש סירוב ועד 60,000 ₪ לשנה, כל מקרה ונסיבותיו כאשר בין היתר נשקלים: המניע לסרבנות (האם מדובר בזדון?); האם קיים אשם תורם לתובע; משך הזמן שחלף, ההתמדה בסרבנות.

ערן דוידי הינו, עורך דין לענייני משפחה, גירושין, ירושות וצוואות מומלץ והוא יהיה הכי טוב עבורכם ויעניק לכם את הייצוג המשפטי הטוב ביותר. עורך הדין והמגשר ערן דוידי, הינו אחד מעורכי הדין והמגשרים הטובים ביותר לענייני משפחה, ירושה וגירושין ומשרדו נמנה עם עורכי דין ומגשרים מובילים בתחומים אלו, התקשרו עכשיו למס': 050-7118243. ערן דוידי הינו נוטריון ועורך דין לענייני משפחה וגירושין , בעל ניסיון רב שנים ומומחיות בתחום דיני המשפחה הן בייצוג בבתי המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים והן בגישור ועריכת הסכמי גירושין, הסכמי שלום בית והסכמי ממון בהיותו מגשר מוסמך לענייני משפחה. עוה"ד והנוטריון ערן דוידי, מלווה את לקוחותיו באופן אישי ומקצועי לאורך כל הדרך ועד לסיום ההליך המשפטי. התקשרו עכשיו למס': 050-7118243.
פעילויות
המוניטין, הידע, הניסיון וכן הצלחותיו הן בהליכים המשפטיים בבתי המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני והן בעריכת הסכמי ממון והסכמי גירושין קידמו את עוה"ד ערן דוידי למעמד של עורכי הדין המומלצים לענייני משפחה, והטובים ביותר בתחום דיני המשפחה והירושה והינו עורך דין גירושין מומלץ עבורכם
שעות פעילות
שעות פתיחה ופעילות המשרד: בימים א', ב', ג', ד', ה' בשעות 08:00 - 19:00 ביום ו' בשעות 08:00 - 16:00 בתאום מראש