עורך דין משפחה וירושות בנהריה

עורך דין גירושין בנהריה

עורך דין גירושין בנהריה ◄ ערן דוידי, הינו עורך דין גירושין ולענייני משפחה, ירושות וצוואות מומלץ עבורכם, בזכות הצלחותיו, הידע, הניסיון והמוניטין שצבר, באפשרותו של עוה"ד והמגשר ערן דוידי, להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורכם וזאת בהתאם לנושאים המהותיים והחשובים לכם ביותר במסגרת הליך הגירושין בערכאות השיפוטיות או לחילופין הסדרת המחלוקות במסגרת הליך גישור גירושין ועריכת הסכם גירושין וממון. התקשרו עכשיו לעורך דין גירושין בנהריה ☎️ למס' טל': 050-7118243.

במסגרת ההליכים המשפטיים לתביעות לפירוק שיתוף ולאיזון משאבים עפ"י חוק יחסי ממון בין בני זוג אשר מוגשות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, ערן דוידי, שהינו עורך דין מקצועי, מיומן ועם ניסיון רב שנים בנהריה, ידרוש מביהמ"ש להפעיל את שיקול הדעת אשר ניתן עפ"י סעיף 8(2) לחוק "יחסי ממון" ולהחלתו של מוניטין אישי כנכס בר איזון בין ביני הזוג, ולהורות על חלוקה ביחס שונה, שאינו שוויוני, את נכסי הצדדים, וזאת נוכח "כושר ההשתכרות העתידי" של הצד השני ו/או לאור פערי ההשתכרות המשמעותיים בין הצדדים. עורך דין גירושין ולענייני משפחה בנהריה שהינו מנוסה ואמין יבחן ברמה המשפטית, במסגרת תביעה רכושית את מסת הרכוש של הצדדים אשר נצבר להם מיום הנישואין ועד למועד הקרע שנוצר ביניהם. וכמו כן עורך הדין לגירושין בנהריה יבדוק, האם הצד שאותו הוא מייצג, במהלך שנות הנישואין ויתר על התפתחותו האישית והמקצועית לטובת הטיפול בכל ענייני הבית וצורכי המשפחה ואפשר לבן הזוג השני, לרכוש "נכסי קריירה" כישורים, מומחיות, ניסיון ומוניטין אישי בתחום עבודתו, המיתרגמים לכושר השתכרות גבוה. נושא המוניטין האישי – כושר השתכרות, עבר התפתחויות בשנים האחרונות. בהלכות חדשות שהוצאו לאחרונה התייחס ביהמ"ש העליון בחיוב להכרה בזכויות של בן הזוג במוניטין האישי של בן זוגו. ואולם, חרף השינוי הנחזה על פניו כשינוי בתפיסה העקרונית, ניתן להבחין בהסתייגות מפני הכרה מלאה בזכויות בן הזוג במוניטין האישי של בן זוגו. התבטאויות בפסקי הדין לפיהם ההכרה במוניטין אישי – כושר השתכרות, תבוא כאשר יש "מסה קריטית" היכולה להצביע על מוניטין שנצבר או כאשר יש הקרבה מצד אחד מבני הזוג תוך ויתור על התפתחות הקריירה או כושר ההשתכרות שלו עצמו לטובת קידומו של בן זוגו – מראות כי היחס למוניטין האישי איננו כאל כל נכס אחר.

עורך דין מומחה לענייני משפחה בנהריה, ידרוש מבית המשפט או מבית הדין הדתי, להכללת המוניטין האישי בנכסי האיזון למען עשיית צדק, פיצוי וליצירת שוויון כלכלי, וכן ידרוש להפעיל את שיקול הדעת אשר ניתן לבית המשפט עפ"י סעיף 8(2) לחלוקה ביחס שונה, שאינו שוויוני, את נכסי הצדדים, נוכח "כושר ההשתכרות העתידי" של הצד השני. יחד עם זאת, עורך דין גירושין ולענייני משפחה בנהריה, מייצג בבית המשפט לענייני משפחה פעמים לא מעטות בתביעה נזיקית לפסיקת פיצויים בשל היות אחד מבני הזוג "סרבן גט", במסגרת תביעת גירושין. על עורך גירושין ולענייני משפחה בנהריה לבחון ברמה המשפטית האם התביעה הנ"ל מקבילה לדיני נזיקין ודיני החוזים או שדינים אלה נחלשים כאשר מדובר ב"חוזה משפחתי" – עם דרישת תום הלב מוגברת. עורך דין גירושין ולענייני משפחה בנהריה שהינו מנוסה ומיומן, יטען בבית המשפט לענייני משפחה כי, מעת שאדם יכול להיכפף לסמכותו של בית דין דתי או ביהמ"ש לענייני משפחה כצד עיקרי לסכסוך משפחה, נקשר הוא בהסכם אשר אינו פוקע גם לעת סיום הקשר הפורמלי שבין הצדדים והוא ממשיך ומתמשך ומחייב גם לאחר גירושין, וענינו בכל תחום בו יכול להתרחש סכסוך משפחתי ובכלל זאת מחלוקת על סידורו של גט. על מנת שיחוב אדם בפיצוי בשל סרוב ליתן גט, בין בשל הפרת החוזה המשפחתי ובין בעוולה שמקורה בדיני הנזיקין, אין בית הדין הדתי צריך לחייב את המסרב במתן או בקבלת הגט. די בהמלצה להתגרש או אפילו במסקנה כי אין סיכוי לשלום בית. על עורך דין גירושין ולענייני משפחה בנהריה להוסיף ולטעון בבית המשפט כי, סרבנות גט היא הפרה של זכות יסוד המוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחרותו – היא פוגעת באוטונומיה של האיש ובחירותו. לחלוקת רכוש בין בני זוג אין, ולא צריך להיות, קשר לביצוע הגט או למתן הסכמה להתגרש, על אחת כמה וכמה כאשר התביעה הרכושית מתנהלת בפני ערכאה אחת (ביהמ"ש למשל), ונושא הגירושין נדון בפני ערכאה אחרת (בי"ד דתי). המועד ממנו מונים את הסרבנות הנ"ל הוא למעשה תלוי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה ואין תוחמים אותו ליום בו פסק בית הדין דבר חיוב או המלצה ליתן גט, אלא, בוחנים מהו המועד בו נדרש אדם להסכים לסיומו הפורמלי של הקשר וסרובו לא היה תם לב, סביר או זהיר דיו. כל עוד קיימת דרישה ולו פורמאלית לסידור הגט, נדרש הסרבן לטעם ממשי והוגן לסירובו. במקרה שבו אין מדובר במניעים לגיטימיים, אלא מדובר בפשטות ב"סחר בגט", ( מניע שבנקם, הנובע משנאה יוקדת כלפי בן הזוג וכן מניעים כספיים טהורים), התנהגות שכזו אינה הוגנת, אינה תמת לב ואינה הגונה. כאשר בן זוג מונע מבן הזוג השני שלא לצורך ועל פי זמן ארוך בהרבה מן הדרוש, את עצם הזכות שלא להיות נשוי/ אה לו/ה ובכך מתקיים קשר סיבתי ברור בין מניעת הגט ואבדן חירותו של הצד הנפגע. ודי בכך לראות "בסרבן הגט" גם בבחינת מי שהפר הפרה יסודית את כללי ההסכם ליחסי משפחה אשר שרר בין הצדדים. שאלת הפיצוי: עם הזמן תחמה פסיקת בתי המשפט, טווח פיצוי אשר נע בין סך 2,000 ₪ לכל חודש סירוב ועד 60,000 ₪ לשנה, כל מקרה ונסיבותיו כאשר בין היתר נשקלים: המניע לסרבנות (האם מדובר בזדון?); האם קיים אשם תורם לתובע; משך הזמן שחלף, ההתמדה בסרבנות.

ערן דוידי הינו, עורך דין לענייני משפחה, גירושין, ירושות וצוואות בנהריה מומלץ והוא יהיה הכי טוב עבורכם ויעניק לכם את הייצוג המשפטי הטוב ביותר. עורך הדין והמגשר ערן דוידי, הינו אחד מעורכי הדין והמגשרים הטובים ביותר לענייני משפחה, ירושה וגירושין בנהריה ומשרדו נמנה עם עורכי דין ומגשרים מובילים בתחומים אלו, התקשרו עכשיו למס': 050-7118243. ערן דוידי הינו נוטריון ועורך דין לענייני משפחה וגירושין בנהריה, בעל ניסיון רב שנים ומומחיות בתחום דיני המשפחה הן בייצוג בבתי המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים והן בגישור ועריכת הסכמי גירושין, הסכמי שלום בית והסכמי ממון בהיותו מגשר מוסמך לענייני משפחה. עוה"ד והנוטריון ערן דוידי, מלווה את לקוחותיו באופן אישי ומקצועי לאורך כל הדרך ועד לסיום ההליך המשפטי. התקשרו עכשיו למס': 050-7118243.
שעות פעילות
שעות פתיחה ופעילות המשרד: בימים א', ב', ג', ד', ה' בשעות 08:00 - 19:00 ביום ו' בשעות 08:00 - 16:00 בתאום מראש
פרטי קשר
טלפון: 050-7118243
פקס: 077-5303531
קרא עוד

עורך דין לענייני משפחה בנהריה

עורך דין לענייני משפחה בנהריה ◄ משרדו של עוה"ד והנוטריון ערן דוידי, יעניק לכם שירות משפטי, איכותי, אישי, מקצועי ואמין בתחום דיני המשפחה והירושה. עוה"ד והנוטריון ערן דוידי הינו, עורך דין לענייני ירושות ובעל ניסיון רב שנים במומחיות בתחום דיני המשפחה והירושה בנהריה, הן בייצוג בבתי המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים והן בגישור ועריכת הסכמי יורשים בהיותו מגשר מוסמך לענייני משפחה. עוה"ד ערן דוידי, מלווה את לקוחותיו באופן אישי ומקצועי לאורך כל הדרך ועד לסיום ההליך המשפטי. התקשרו עכשיו עורך דין לענייני משפחה בנהריה ☎️ למס' טל': 050-7118243.

פסיקת בתי המשפט לענייני משפחה בסוגיית בקשה לצו ירושה, מלמדת כי הדעות נחלקו לשתי גישות קוטביות באשר לפרשנות המונח "בן זוג" לצורך סעיפים 10 ו-11 לחוק הירושה. האחת, היא הגישה הפורמאלית ולפיה, מקום שלא סודר גט או לכל הפחות "הושלש גט", יש לראות בצדדים כבני זוג נשואים לפי חוק הירושה. השנייה, היא הגישה המהותית ולפיה יש לבחון את מערכת היחסים בפועל כבני זוג וטיבה. לפי גישה זו, "נישואין על הנייר" ריקים מתוכן של זוגיות ובכלל זה פרידה ארוכת שנים ובצידה ניהול מערכת יחסים זוגית אחרת וחדשה צריכה ויש בה להפקיע את זכות הירושה של "בן הזוג" הרשום ככזה, גם אם הצדדים לא התגרשו בפועל. המחלוקת בפסיקת בתי המשפט למשפחה הינה לכאורית ובסופו של יום נוקטים בתי המשפט בפועל בגישה מעורבת המשלבת בין שתי הגישות. תעודת הנישואין ואקט הנישואין הם תחילתו של קשר הנישואין אך הם אינה חזות הכל. יש לנקוט בגישה המשלבת פרשנות פורמאלית בתחילת המסע הפרשני ובהמשכה גישה פרשנית מהותית הבוחנת את מהות הקשר בין בני הזוג וטיבו ואינה מסתפקת בפרשנות פורמאלית וטכנית המתמצת בבדיקה אם היו גירושין בפועל. "מבחינה לשונית הדיבור "בן זוג" הוא אחד מצמד". את הדיבור בן זוג לא ניתן לפרש במנותק מהבחינה הלשונית שלו ומונחים כמו "זוגיות" ו"תא משפחתי" שביסודן עומדת אותה קשירת גורל, מחויבות וחיים משותפים. קיומה של זוגיות חדשה והקמת תא משפחתי חדש עם בן זוג אחר, לרבות ובפרט הבאת ילד לעולם, אינה מאפשרת להמשיך ולראות ולהכיר באותו בן זוג כעונה להגדרת "בן זוג", כי אם "בן זוג לשעבר". כל פרשנות לשונית אחרת מרוקנת מתוכן את המשמעות של הביטוי "בן זוג" ו- "זוגיות", סותרת ערכי יסוד בדיני משפחה ואינה באה בגדר הפרשנויות האפשריות ללשון החוק. היותו של בעל הדין "בן זוג" בפועל היא בבחינת תנאי סף לברור זכאותו להחלת אותו דבר חקיקה רלוונטי, אלא אם אותו דבר חקיקה קובע אחרת. ההתפתחות בתפיסה החברתית והקדמה אינם מכירים ואינם יכולים להכיר במצב עובדתי בו בן זוג אשר פנה באופן ברור ומפורש לקיומה של זוגיות חדשה יוסיף ויחשב בן זוג, מבחינת חוק הירושה.
שעות פעילות
שעות פתיחה ופעילות המשרד: בימים א', ב', ג', ד', ה' בשעות 08:00 - 20:00 ביום ו' בשעות 08:00 - 16:00 בתאום מראש
פרטי קשר
טלפון: 050-7118243
פקס: 077-5303531
קרא עוד

עורך דין לענייני ירושות בנהריה

עורך דין לענייני ירושות בנהריה ◄ ערן דוידי הנו עורך דין, נוטריון ומגשר לענייני משפחה, גירושין ירושות וצוואות בנהריה, מעניק ייצוג משפטי איכותי, מקצועי ועם יחס אישי וצמוד לכל לקוח בתחום ענייני משפחה, גירושין, התרת נישואין, הסכמי ממון, הסכמי גירושין, הסכמי שלום בית, ירושות, צוואות נוטריוניות, ייפוי כוח מתמשך, ניהול עיזבון וכינוס נכסים מזה 18 שנים. מייצג בתיקים מורכבים מאד וגם קלים, ביניהם תיקים רבים של בעלי ממון רב מהעשירון העליון, בעלי חברות, אנשי הייטק, אנשי עסקים, רופאים ואנשי אקדמיה. עוה"ד ערן דוידי, מייצג בכל הערכאות כולל, בתי משפט לענייני משפחה, בימ"ש מחוזי, בימה"ש העליון, בתי הדין הרבניים האזוריים ובית הדין הרבני הגדול. התקשרו עכשיו לעורך דין לענייני ירושות בנהריה ☎️ למס' טל': 050-7118243.

במסגרת הליך גירושין בין בני זוג בבית הדין הדתי או בבית המשפט, נדרש לרוב עורך דין לענייני משפחה וירושה בנהריה, לייצג בסוגיית חלוקת הדירה המשותפת של בני הזוג. עורך דין לענייני משפחה וירושה בנהריה , שהינו מקצועי ומנוסה, יטען בהליכי הגירושין כי, ההלכה שגובשה בפסיקת בתי המשפט, קובעת כי מקום בו נכס מקרקעין, ובפרט דירת מגורים משותפת, רשום על שם שני הצדדים בחלקים שווים מלכתחילה ועד היום, בלא שנערך הסכם ממון לגבי הנכס – הרי שאין כל מקום לעריכת התחשבנות בין בני הזוג באשר לאופן רכישת הנכס ו/או מימונו (לרבות מיהות הצד ששיפץ, השביח, הביא הון עצמי גדול יותר וכיו"ב) לשם קביעת חלוקת הזכויות בנכס. בכל המיוחס לבית המגורים של בני הזוג בהליך הגירושין, עורך דין לענייני משפחה וירושה בנהריה שהינו מיומן יטען כי, על מערכת היחסים הכלכלית של הצדדים חלות הוראותיו של חוק יחסי ממון. כאשר לא נערך הסכם ממון בין הצדדים, חל עליהם ההסדר הקבוע בסעיף 5 לחוק ואשר מבחין בין נכסי המאמץ המשותף לבין נכסים חיצוניים, כגון נכסים שהיו להם ערב הנישואין או קיבלו במתנה וכיו"ב. סעיף 125(א) לחוק המקרקעין, קובע כי הרישום ביחס למקרקעין מוסדרים מהווה ראיה חותכת לתוכנו. הנטל לסתירת הרישום הוא נטל נכבד ביותר. אף במצב דברים שבו כל מימון רכישת הבית היה מכספים עצמאיים של אחד מבני הזוג, הרי שעם רכישת הבית מלכתחילה במשותף עם בן הזוג השני ונרשם ע"ש הצדדים בחלקים שווים, איבדו הכספים מצביונם. יחד עם זאת, לא נסתם הגולל על האפשרות לערוך איזון בלתי שוויוני בדירת מגורים, מטעמים אחרים שאינם קשורים בעבר, אלא קשורים בעתיד קרי, בחינת ביהמ"ש את יציאת בני הזוג מקשר הנישואין במצב של שוויון הזדמנויות כלכלי ולו בקירוב ומהטעמים המנויים בסעיף 8 (2) לחוק יחסי ממון. עורך דין לענייני משפחה וירושה בנהריה, יוסיף ויבהיר בבית הדין הדתי או בבית המשפט כי, נוכח המעמד המיוחד שנתנה הפסיקה לדירת המגורים, נקבע כי יש להקל עם בן הזוג הטוען לשיתוף בה מכוח דוקטרינת השיתוף הספציפי. הפסיקה הכירה בהלכת התחלוף, לפיה: כאשר הנכס נרכש במהלך הנישואין ממקורות שנצברו על ידי בן הזוג טרם הנישואין, יהא הדין החל על הנכס כדין החל על נכס שנרכש לפני הנישואין. יחד עם זאת, אם רק חלקו של הנכס מומן ממקורות שנצברו עובר לנישואין, הרי שנכס זה עשוי אף הוא להיכלל בנכסים המשותפים, שכן ערבוב מקורות המימון השונים יצביע על כוונת בני הזוג ליצור שיתוף גם הנכס זה. יחד עם זאת, לא אחת נדרש, עורך דין לענייני משפחה וירושה בנהריה, לדון ולייצג לעניין טענה להברחת כספים בתקופת הנישואין על ידי אחד מבני הזוג – ובמקרים כאלה ככלל, ימשוך ביהמ"ש ידו מעריכת התחשבנות בין צדדים ביחס לכספים לתקופת החיים המשותפים קרי, התקופה שלפני מועד הקרע (הוא מועד האיזון). הטעם לכך נעוץ בכך שאין לצפות מבני זוג לנהל פנקסנות ולאסוף ראיות בתקופת השיתוף למועד שבו חלילה יעלו חיי הנישואין על שרטון. קיימת חזקה כי כספים שנפדו במהלך חיי הנישואין שימשו את התא המשפחתי; חזקה זו מתגברת ככל שהכספים נפדו במועד המוקדם ממועד הקרע. בכל מקרה, נטל ההוכחה מוטל על שכמו של הטוען לחלוקה אחרת בכספים שנצטברו לפני מועד הקרע ובטענה כי כספים אלו הוברחו ולא שמשו את התא המשפחתי. בעתירת אחד מבני הזוג לחלוקה שאינה שיווינית עפ"י סעיף 8(2) לחוק יחסי ממון - ע"פ הפסיקה, על ביהמ"ש להפעיל שיקול דעת זה במשורה בהתקיים נסיבות מיוחדות , שכן הכלל הוא איזון מחצה למחצה. רשימת המקרים בהם מתקיימות אותן נסיבות מיוחדות, אינה יכולה להיות רשימה סגורה, אך סובבת מקרים כגון: פערים קיצוניים בפערי וביכולות ההשתכרות של הצדדים ללא אפשרות לצמצם הפער מנכסים אחרים; אלימות פיזית קשה ומוכחת (הרשעה בפלילים) שנקט בן זוג כלפי משנהו ובפרט אלימות שפגעה ביכולתו הכלכלית העתידה של בן הזוג הנפגע/הקרבן; יכולת הבטחת מדור לילדים להורה המשמורן או להורה שהילדים אמורים לשהות משך זמן רב יותר באופן משמעותי מההורה האחר; היעדר נכסים, זכויות או רכוש אחר משמעותי שבאמצעותו ניתן לערוך את האיזון הבלתי שוויוני (כגון שווי מניות, עסק, כספים, קרן פנסיה, מקרקעין אחרים וכיו"ב).
שעות פעילות
שעות פתיחה ופעילות המשרד: בימים א', ב', ג', ד', ה' בשעות 08:00 - 20:00 ביום ו' בשעות 08:00 - 16:00 בתאום מראש
פרטי קשר
טלפון: 050-7118243
פקס: 077-5303531
קרא עוד

עורך דין לענייני צוואות בנהריה

עורך דין לענייני צוואות בנהריה ◄ ערן דוידי הנו עורך דין, נוטריון ומגשר לענייני משפחה, גירושין ירושות וצוואות, מעניק ייצוג משפטי איכותי, מקצועי ועם יחס אישי וצמוד לכל לקוח בתחום מזה 18 שנים. מייצג בתיקים מורכבים מאד וגם קלים, ביניהם תיקים רבים של בעלי ממון רב מהעשירון העליון, בעלי חברות, אנשי הייטק, אנשי עסקים, רופאים ואנשי אקדמיה. התקשרו עכשיו לעורך דין לענייני צוואות בנהריה ☎️ למס' טל': 050-7118243.

בצוואה הנערכת בפני נוטריון, (אחת מהאופציות לצוואה בפני רשות כאמור בסעיף 22 לחוק הירושה) יש להחיל את תקנה 4 (ה) לתקנות הנוטריונים תשל"ז-1977 המחייבת את הנוטריון, במקרים בהם מדובר במצווה המאושפז בביה"ח או מרותק למיטתו לקבל תעודה רפואית אשר יש בה לתמוך בגמירות דעתו של המצווה, זאת לפני עשיית הצוואה על מנת להבטיח את חופש רצונו. מטרה זו מחייבת לתת פרשנות מרחיבה למונח "מאושפז בבית חולים", שבהוראת החוק. כמו כן, באשר למונח "מרותק למיטתו" הרחיבה הפסיקה מושג זה וכללה גם אדם אשר קשה לו להתנייד, אדם מבוגר אשר מחמת גילו או חוליו קשה לו לצאת מביתו ולפיכך אף במקרים כאלה יש צורך בקבלת תעודה רפואית בטרם עריכת צוואה. בהעדר תעודה רפואית במקרים הנ"ל, נופל פגם באישור הנוטריוני של הצוואה, ופגם זה מעביר את הנטל על המבקש לקיים הצוואה, ועליו להוכיח את גמירות דעתו של המנוח בעת שחתם על הצוואה. הנטל שעל כתפי המבקש לבטל צוואה אשר נערכה בפני נוטריון הוא נטל מוגבר. שכן, בהתאם לחוק הנוטריונים, ככל שאישור הנוטריון על עריכת צוואה בפניו עומד בתנאים הקבועים בחוק הנוטריונים ותקנותיו, הרי שהוא יהווה ראיה מספקת בהליך משפטי לכשרות הפעולה ולאישור עצמו בלא צורך בכל ראיה נוספת שהיא. כאשר מדובר בצוואה אשר אין בה פגם צורני, על המתנגד לקיום הצוואה רובץ נטל השכנוע להוכיח, במאזן ההסתברויות, כי הצוואה נעשתה מחמת השפעה בלתי הוגנת. אשר לתוכנן של הראיות בדבר השפעה בלתי הוגנת, הרי שמדובר בדרך כלל בראיות נסיבתיות, ומדובר, בין השאר, בראיות נסיבתיות בדבר מצבו הגופני או הנפשי של המצווה בתקופה בה נערכה הצוואה, בדבר מידת התלות שלו בזולת, בדבר קשריו עם אנשים אחרים, בדבר אופי יחסיו עם הנהנה על-פי הצוואה או בדבר מידת המעורבות של הנהנה בעריכת הצוואה. ראיות נסיבתיות מהן עולה מסקנה מבוססת וממשית להשפעה בלתי הוגנת עשויות להספיק לצורך הרמת הנטל הרובץ על המתנגד לקיום הצוואה ואין הכרח בראיות ישירות לעניין זה. בבוא ביהמ"ש לבחון תוקפה של צוואה, אין זה מתפקידו לשפוט מוסרית את המצווה ולהעמיד תחת שבט ביקורתו את שיקול הדעת שלו עת בחר להנחיל רכושו כך או אחרת. תפקידו של ביהמ"ש, בכגון דא, הוא לבחון האם הצוואה משקפת ומבטאת את רצונו האמיתי של המצווה והאם היה רצונו חופשי ומלא, כשהוא נקי מלחצים ומהשפעות של מאן דהוא. כאשר צוואה נוטריונית נערכת על ידי נוטריון שהינו מקצועי ועם ניסיון של שנים רבות, לא יהיה כל פגם פורמלי בצוואה שיטיל ספק בכשירותה המשפטית וחזקה על הצוואה הנוטריונית שזו צוואת אמת של המצווה. במצב דברים שבו יש מתנגדים לצוואה לאחר פטירתו של המצווה, יוטל על המתנגדים במסגרת ההליכים המשפטיים, בבית המשפט לענייני משפחה, נטל השכנוע להוכיח התקיימות הפגם הנטען בהתנגדותם לכשירות הצוואה הנובעת לדוגמא מעילת השפעה בלתי הוגנת על המצווה. כמו כן, על המתנגדים יוטל נטל הבאת הראיות להוכחת עילת התנגדותם. בהתאם לפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה, ההשפעה הבלתי הוגנת הינה אחד מאותם פגמים שיש בהם כדי להביא לפסלות צוואה. קיומה של השפעה בלתי הוגנת שוללת למעשה את רצונו החופשי והאמיתי של המנוח באופן שתוכנה של הצוואה, לא מהווה ביטוי לרצונו של המנוח, אלא לרצונו של המשפיע. מעבר להוכחת קיומה של השפעה ברמה העובדתית, על ביהמ"ש להשתכנע מנסיבותיה של אותה השפעה בקיומו של מרכיב בלתי הוגן שיש בה וכי הצוואה הייתה פועל יוצא של אותו מרכיב. יחד עם זאת נוטריון יבהיר ככל שיוזמן למתן עדות במסגרת הליכים משפטיים להתנגדות הצוואה בבית המשפט כי, חשש לקיומה של ההשפעה הבלתי הוגנת והעלאת סברות וחשדות בעלמא תוך הסתמכות על העובדה שנושלו יורשים לטובת זוכים אחרים, אין בהם כדי להביא לבטלותה של הצוואה מטעם זה. בהתקיים המאפיינים של המבחנים הידועים בפסיקת בית המשפט לענייני משפחה, לבחינת השפעה בלתי הוגנת על מצווה בעת עריכת צוואתו, ( שהינם: מבחן התלות והעצמאות, מבחן התלות והסיוע, קשרי המצווה עם אחרים ונסיבות עריכת הצוואה ), יחד עם זאת, לצורך הכרה בקיומה של השפעה בלתי הוגנת אין הכרח כי יתקיימו כל המבחנים שפורטו לעיל. למעשה, די בקיומם של חלק מהמבחנים האמורים כדי להצביע על קיומה של השפעה כאמור ובמקביל רשאי ביהמ"ש לעשות שימוש במבחנים נוספים לגיבוש הכרעתו. לעיתים "חוטים שונים" של עילות שונות – הגם שלא היה בכוחם לבסס עילה עצמאית – יכולים להישזר יחד לרבדים המחזקים ומבססים קיומה של ההשפעה הבלתי הוגנת העולה כדי שלילת הבחירה החופשית של המצווה. כמו כן, נוטריון יבהיר בעת מתן עדותו, בבית המשפט לענייני משפחה, בהיותו בעל התפקיד שערך את הצוואה הנוטריונית למצווה, כי יישום מבחני העזר יובילו למסקנה כי יש מצבים שבהם טענה בדבר השפעה בלתי הוגנת הינה ספקולטיבית ומתבססת על הערכות של המתנגדים והעדים מטעמם. וזאת כאשר לא הונחה בפני בית המשפט, תשתית ראייתית במידה הנדרשת להוכחת השפעה בלתי הוגנת או להקמתה של החזקה להשפעה כאמור. יחד עם זאת במצב דברים שבו, ניתן ללמוד ממכלול הראיות שהונחו בפני ביהמ"ש שהצוואה משקפת את רצונו האמיתי והבלתי תלוי של המנוח ולא נמצא שתוכנה או נסיבות עריכתה מלמדים על השפעה בלתי הוגנת של מי מהמתנגדים עליו, יקבע בית המשפט כי, הצוואה הנוטריונית כשירה ומהווה את רצונו של המצווה. נוטריון יוסיף ויבהיר בעת מתן עדותו, וזאת במצב דברים שבו, במועד עריכת הצוואה, היה המנוח עצמאי ולא נזקק לסיוע הזולת מבחינה שכלית הכרתית. ולרבות לא הייתה כל תלות של המנוח - המצווה, לא בנהנים בצוואה ולא באחרים. ( משמעות התלות בכך –שהתלות שללה את רצונו החופשי של המצווה ). חיזוק לשלילת "התלות תהא כאשר המצווה לא היה מבודד וקיים קשרים עם אנשים רבים מעבר לנהנים, ולרבות כאשר לא הונחה כל תשתית ראייתית שהיא להוכחת טענה למעורבותם של הנהנים מהצוואה, בניסוח הוראה מהוראות הצוואה או בעריכתה.
שעות פעילות
שעות פתיחה ופעילות המשרד: בימים א', ב', ג', ד', ה' בשעות 08:00 - 20:00 ביום ו' בשעות 08:00 - 16:00 בתאום מראש
פרטי קשר
טלפון: 050-7118243
פקס: 077-5303531
קרא עוד