עורך דין גירושין ⚖

כיצד ניתן להוכיח הברחת דירה

רישום דירה למראית עין ע"ש צד ג' בהליכי גירושין בין בני זוג

ערן דוידי, עורך דין, נוטריון ומגשר  לענייני משפחה, גירושין ירושות וצוואות


סעיף 5(א) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג 1973 קובע כי, בהליך גירושין בין צדדים, זכויות ונכסים אשר נצברו בתקופת נישואיהם הינם משותפים וברי חלוקה ביניהם ( למעט הסייגים הקבועים בחוק ) וזאת אף אם הזכויות ו/או הנכסים רשומים על שם צד אחד בלבד מבני הזוג.

במסגרת הליכי גירושין בין בני זוג, קיימים מקרים בהם צד אחד אשר צבר נכס בתקופת הנישואין והנכס הנ"ל רשום על שמו בלבד, מבריח מהצד השני את הנכס המשותף וזאת בין היתר, ברישום הנכס על שם אדם אחר ואפילו על שם אחד מהילדים המשותפים לצדדים.


בהליכים המשפטיים המתנהלים בין בני זוג בערכאות המשפטיות, על עורך דין גירושין שמייצג את הצד הטוען שהוברח ממנו נכס ספציפי כגון דירה, להוכיח כי רישום הדירה, (אשר נרכשה בתקופת נישואיהם) כפי שהינו רשום בלשכת רישום המקרקעין לא משקף את הבעלות האמיתית בדירה, הרישום הינו למראית עין בלבד והדירה בפועל בבעלותו של הצד אשר בחר להבריח נכס זה מבן הזוג השני.


הטענות להוכחת "רישום למראית עין" מגוונות ובכך על עורך דין גירושין  לטעון ולהוכיח בין היתר כי, "הצד המבריח" הוא זה שבחר ורכש את הדירה וממן את רכישתה, הוא נוהג מנהג בעלים בדירה בכל דבר ועניין, בידו שליטה בלעדית בדירה, בפיקוח ובקבלת ההחלטות, הינו מנהל את כל ענייני הדירה ומנגד האדם אשר על שמו רשומה הדירה ("למראית עין") לא היה מעורב כלל בטיפול בדירה, לא גר בדירה ו/או לא ביקר בדירה ולא בחר את הדירה טרם קנייתה.


במצב דברים שבו הדירה מושכרת לשוכרים על עורך דין גירושין   להוכיח "שהצד המבריח" הוא זה שדאג להשכרת הדירה וקיבל לידיו את מלוא דמי השכירות מהדירה וכי האדם אשר על שמו רשומה הדירה ("למראית עין") לא קיבל לידיו את דמי השכירויות ואף לא ביקש לקבלם.


במצב דברים שבו, הוכיח עורך הדין לגירושין  בבית המשפט כי, הרישום בלשכת רישום המקרקעין לא משקף את הבעלות האמיתית בדירה והינו למראית עין בלבד, המהווה בפועל הוכחת הברחת נכס המשותף לצדדים, עורך דין גירושין  יוכל לדרוש מבית המשפט להורות בהתאם לקבוע בסעיף 8(2) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג 1973 באופן שאיזון שווי הדירה בין הצדדים לא יהיה באופן שווה, אלא שחלקו של הצד אשר הוברח ממנו הנכס יהא גדול יותר מחלקו של הצד אשר ניסה להבריח את הדירה וזאת בנוסף לדרישה מבית המשפט בהטלת הוצאות משפט גבוהות ומשמעותיות כנגד "הצד המבריח" אשר פעל בחוסר תום לב כלפי הצד השני.
ערן דוידי, הנו עורך דין, נוטריון ומגשר לענייני גירושין, משפחה, ירושות וצוואות, מעניק ייצוג  משפטי איכותי, מקצועי  ועם  יחס אישי  וצמוד  לכל  לקוח בתחום ענייני משפחה, גירושין,  התרת נישואין, הסכמי ממון, הסכמי  גירושין, הסכמי שלום בית, ירושות, צוואות נוטריוניות, ייפוי כוח מתמשך, ניהול עיזבון וכינוס  נכסים מזה  18 שנים. מייצג בתיקים מורכבים מאד וגם קלים, ביניהם תיקים רבים של בעלי  ממון רב  מהעשירון העליון, בעלי חברות, אנשי הייטק, אנשי עסקים, רופאים ואנשי אקדמיה. עוה"ד ערן דוידי, מייצג בכל הערכאות כולל, בתי משפט לענייני משפחה, בימ"ש מחוזי, בימה"ש העליון, בתי הדין הרבניים האזוריים ובית הדין הרבני  הגדול. ☎️ טל ': 050-7118243