עורך דין גירושין ⚖

כיצד ניתן לגלות הברחת כספים

כיצד  עורך דין גירושין יכול לגלות הברחת כספים בתביעת גירושין בין בני זוג

ערן דוידי -  עורך דין, נוטריון ומגשר  לענייני משפחה, גירושין ירושות וצוואות

 

אחד מתפקידיו של עורך דין גירושין בתביעות גירושין ו/או לאיזון משאבים בין בני זוג המתנהלות בבתי  המשפט לענייני משפחה ו/או בבתי הדין הרבניים, הינה  לפקח על קיומה של  שקיפות וגילוי מלא במתן מידע ומסמכים לבית המשפט ולצד שכנגד אודות הכנסות, כספים, נכסים וזכויות מכל סוג שהוא אשר נצברו על שם מי מהצדדים בתקופת נישואיהם.

 

עם זאת, כאשר אין שיתוף פעולה מטעם מי מהצדדים למסירת המידע או בהיעדר גילוי מלא, יפעל עורך דין גירושין להנפיק  מבית המשפט   "צו להסרת חיסיון" לקבלת המידע המבוקש.

 

יחד עם זאת, על מנת להגיע לחקר האמת הכלכלית אשר יאפשר עריכת הסדר איזון משאבים הוגן אודות נכסים ורכוש אשר צברו בני הזוג במהלך החיים המשותפים, ידרוש  עורך דין גירושין מומחה בתחומו, מבית המשפט  לענייני משפחה  שיפעיל את סמכותו להורות על מתן צו "להסרת חיסיון" לקבלת מידע ומסמכים המצויים אצל צד שלישי וזאת גם כאשר עלולה להיפגע פרטיותו.

 

ככל שאין דרך אחרת להשגת והצגת המסמכים והמידע בפני בית המשפט, כך גוברת הנטייה למתן הצו לקבלת המידע מהצד השלישי, בהתאם לדרישתו של עורך הדין לגירושין, אשר צו זה יאפשר לקיים משפט אמת, תוך חשיפת מלוא הנתונים הרלבנטיים ההכרחיים למתן הכרעה שיפוטית, וכן ימנע עיוות דין.

 

יצוין כי החיסיון החל על מסירת מידע של צד ג' על ידי בנק הינו חיסיון יחסי ואינו חיסיון מוחלט. לבתי המשפט בכלל ולבית המשפט לענייני משפחה בפרט, סמכות ליתן צו לצד ג' למסור המידע כאמור.

 

כמו כן, בזיקה למתן צו להסרת חיסיון בנקאי, יטען עורך דין גירושין בבית המשפט  לענייני משפחה כי, הפסיקה הוסיפה וקבעה לא רק את החשיבות בעשיית הצדק כאינטרס המצדיק התגברות על החיסיון, אלא גם את תרומת המידע החסוי לגילוי האמת וחשיבות מיצוי הדין. על כן נקבע בפסיקה, כי לבית המשפט זכות מוכרת לצוות על המצאת מסמכים בנקאיים חרף החובה לשמור על סודיותם.

 

בנוסף לפסיקה המאפשרת הסרת חיסיון בנקאי יטען עורך דין גירושין מקצועי כי, הוראות סעיפים 6(ג) ו-11 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, מצטרפות כמקור מסמיך נוסף למתן צווים שיאפשרו קבלת מידע אודות נכסים וזכויות הצדדים, כדי לסייע לצדדים ולבית המשפט לערוך את הסדר איזון המשאבים.

 

השאיפה לאיתורם וחשיפתם של כלל נכסי בני הזוג, מהווה על פני הדברים גורם עיקרי חיוני והכרחי להגשמת ולביצוע כוונתו ותכליתו של חוק יחסי ממון בין בני זוג. לשם השגת מטרה זו יש לנקוט בשקיפות מרבית, ובהרחבה מרבית של אמצעי השגת הגילוי. בכך, יטען עורך דין גירושין מנוסה יטען בבית המשפט כי, אינטרס חקר האמת וקבלת המידע גובר על אינטרס ההגנה על הפרטיות של הצד השלישי.

 
ערן דוידי, הנו עורך דין, נוטריון ומגשר לענייני גירושין, משפחה, ירושות וצוואות, מעניק ייצוג  משפטי איכותי, מקצועי  ועם  יחס אישי  וצמוד  לכל  לקוח בתחום ענייני משפחה, גירושין,  התרת נישואין, הסכמי ממון, הסכמי  גירושין, הסכמי שלום בית, ירושות, צוואות נוטריוניות, ייפוי כוח מתמשך, ניהול עיזבון וכינוס  נכסים מזה  18 שנים. מייצג בתיקים מורכבים מאד וגם קלים, ביניהם תיקים רבים של בעלי  ממון רב  מהעשירון העליון, בעלי חברות, אנשי הייטק, אנשי עסקים, רופאים ואנשי אקדמיה. עוה"ד ערן דוידי, מייצג בכל הערכאות כולל, בתי משפט לענייני משפחה, בימ"ש מחוזי, בימה"ש העליון, בתי הדין הרבניים האזוריים ובית הדין הרבני  הגדול. ☎️ טל ': 050-7118243