עורך דין גירושין ⚖

האם ניתן לקבל פיצוי כספי

האם ניתן לקבל פיצוי כספי בגין הסתרת מידע אודות פגמים גופניים או נפשיים

 

עורך דין גירושין ולענייני משפחה וירושה | ערן דוידי, עורך דין, נוטריון ומגשר  לענייני משפחה, גירושין ירושות וצוואות


במסגרת הליכי גירושין, בהתקיימם של התנאים הקבועים בחוק ובפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה, באפשרותו של מי מבני הזוג לתבוע באמצעות עורך דין גירושין, סעד של פיצוי כספי כאשר בן הזוג השני הסתיר עובר לנישואיהם, קיומו של מום גופני או נפשי מהותי.


במהלך תביעת הפיצויים, יטען  עורך דין לגירושין כי, בני זוג, עם נישואיהם והתאחדותם בתא משפחתי אחד, מבקשים למעשה להטיל על עצמם מערכת של זכויות וחובות, וזאת מתוך גמירת דעת המבוססת על מידע מלא ככל שניתן אודות בן הזוג, ובכך מתגבשים ביניהם יחסי אמון מיוחדים המבוססים, בין השאר, על כנות וגילוי האמת. לאור זאת על בני הזוג חלה חובת גילוי מיוחדת ביניהם, עובר לנישואיהם לעניין גילוי מומים גופניים או נפשיים הקיימים אצלם.


עורך דין גירושין, יציג ויבחין בפני  בית המשפט לענייני משפחה למען  פסיקת הפיצוי הכספי לבן / בת הזוג בגין הסתרת המידע על ידי הצד השני, את קו הגבול בין הימנעות מגילוי המהווה חלק ממעשה חיזור לגיטימי, לבין הסתרה המהווה עילה לפיצוי כספי.


יצוין כי, בתי המשפט למשפחה ינקטו משנה זהירות בפסיקת הפיצוי הכספי וזאת בין היתר, מהסיבה שהתערבות גסה בהתנהלות המשפחתית, אף אם מטרתה ליתן סעד לצד נפגע, עלולה לגרום נזק לבני המשפחה האחרים כדוגמה לילדים של הצדדים, אף כאשר ענייננו בבני זוג פרודים או גרושים אשר אינם חיים עוד תחת קורת גג אחת.


בכך, עורך דין גירושין, יטען בבית המשפט כי,  פסיקת פיצוי כספי לבן זוג יהיה במקרים בהם מדובר בקיומו של מום או פרט מהותיים ביותר אצל הצד השני, אשר האדם הסביר לא היה מוכן להתקשר בקשר נישואין לו היה יודע עליהם ואף היה מבקש להתיר את קשר הנישואין באם התגלה לו הדבר אחר נישואיו.


עורך דין גירושין יוסיף ויטען כי,  כאשר בין זוג לא מגלה לצד השני מידע אודות מצבו הרפואי (פיזי או נפשי) שהינו מהותי, ניתן יהיה לראות באי הגילוי כפרט המחויב בגילוי מתוך עצם מהותה וטיבה של ההתקשרות בין הצדדים ויחסי האמון העולים ממנה, וכי על ה"אדם הסביר" היה לצפות כי העדר גילוי שכזה יש בו לגרום לנזק של ממש לצד השני.


תוך שיצוין כי, כאשר מדובר במום שבמבחן אוביקטיבי של ה"אדם הסביר" יוברר כי בן זוג שכבר מצוי בברית הנישואין, לא היה מבקש להתירם אך ורק בשל מום של הצד השני, אף ולמרות הסתרת מידע זה ממנו, אזי שבמקרה שכזה הצד אשר הסתיר את המידע לעניין מום הקיים בו עובר לנישואין , לא יחויב בפיצוי בן הזוג השני.


ערן דוידי, הנו עורך דין, נוטריון ומגשר לענייני משפחה, גירושין, ירושות וצוואות  מומלץ, מעניק ייצוג משפטי איכותי, מקצועי ועם יחס אישי וצמוד לכל לקוח בתחום ענייני משפחה, גירושין, התרת נישואין, ירושות, צוואות, הסכמי ממון, ניהול עיזבון וכינוס נכסים מזה 18 שנים. מייצג בתיקים מורכבים מאד וגם קלים, ביניהם תיקים רבים של בעלי ממון רב מהעשירון העליון בחברה, בעלי חברות, אנשי הייטק, אנשי עסקים, רופאים ואנשי אקדמיה. עוה"ד ערן דוידי. מייצג בכל הערכאות כולל, בית משפט לענייני משפחה, בימ"ש מחוזי, בימה"ש העליון, בתי הדין הרבניים האזוריים ובית הדין הרבני הגדול. ☎️ טל ': 050-7118243.