עורך דין גירושין ⚖

איך ניתן לקבל פיצוי כספי

איך ניתן לקבל פיצוי כספי בגין פגיעה מאלימות במשפחה


עורך דין גירושין ולענייני משפחה | ערן דוידי, עורך דין, נוטריון ומגשר  לענייני משפחה, גירושין ירושות וצוואות


עורך דין גירושין מייצג  בבית המשפט לענייני משפחה בין הייתר, גם במצבים שבהם אחד  מבני הזוג  נפגע מאירועי אלימות פיזית ו/או מהתעללות נפשית שהתרחשו בתוך המסגרת המשפחתית, ויש  מקרים שבהם עורך דין גירושין ידרוש  בבית המשפט,  פיצוי כספי גבוהה מאוד בשיעור של מאות אלפי שקלים כנגד הצד הפוגע.


עורך דין גירושין יטען לטענות משפטיות עבור סעד לפיצוי הנזיקי בגין אלימות במשפח  וזאת על שלוש עוולות:


עוולת התקיפה בהתאם לסעיף 23 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח – 1968,


 עוולת הרשלנות (סעיף 35 לפקודת הנזיקין),


 והפרת חובה חקוקה (סעיף 63 לפקודת הנזיקין על יסוד הפרת סעיף 379 (העוסק בתקיפה) ו 382(ב)(1) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, (העוסק בתקיפה בנסיבות מחמירות כאשר הנתקף הוא בן זוגו של התוקף.


יחד עם זאת כאשר הצד הפוגע מורשע בפלילים בפסק דין חלוט עקב אירועי האלימות בהם נקט כנגד בין משפחתו, בהתאם לסעיף 42א לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א – 1971, עורך דין גירושין יעשה שימוש בממצאים בהליך הפלילי שהינם קבילים אשר  יהוו ראייה לכאורה לאמור בהם במסגרת התביעה לפיצוי הכספי בבית המשפט לענייני משפחה.


 כמו כן, כאשר הצד שהורשע בפלילים לא ביקש מבית המשפט לענייני משפחה להביא ראיות לסתירת תוצאות ההליך הפלילי, "משתנה מעמדו הראייתי של פסק הדין בהליך הפלילי, ובכך עורך דין גירושין יטען בבית המשפט כי, מעמדו של ההליך הפלילי הופך מ"ראייה לכאורה" ל"ראייה כמעט מכרעת".


יחד  עם זאת עורך דין גירושין יטען במסגרת התביעה  לפיצוי הכספי בבית המשפט לענייני משפחה, בגין אירועי האלימות, בין היתר, לסעדים הבאים: פיצויים בגין הוצאות רפואיות בגין העבר והעתיד לרבות בגין טיפולים רפואיים וטיפולים פסיכולוגים לעבר ולעתיד, הפסדי שכר לעבר ולעתיד, הפסדי פנסיה, עזרת צד ג' וכאב וסבל.


השיקולים המרכזיים של בתי המשפט בקביעת גובה הפיצוי בגין "כאב וסבל" הינם: בחינת נסיבותיה הקונקרטיות של הפגיעה; בחינת משך הפגיעה, (האם מדובר במקרה בודד, או שמא במסכת חיים אשר האלימות וההשפלה הייתה חלק בלתי נפרד הימנה, שאז יש מקום להעלאת גובה הפיצוי) ובחינת השלכותיה העתידיות של הפגיעה.

בנוסף, עורך דין גירושין יכול לדרוש מביהמ"ש שהצד הפוגע ישלם לצד הנפגע את הוצאות המשפט, את אגרת בית המשפט והכספים אשר שילם הצד הנפגע לצורך הכנת חוות הדעת מומחים להוכחת נזקיו, כאשר לכל הסכומים יתווספו ריבית והצמדה כחוק.


בין בעל ואישה מתקיימים יחסים מיוחדים, יחסי קרבה ואמון ועל כל אחד מבני הזוג מוטלת חובה לנהוג כלפי האחר בכבוד, הגינות והתנהגות המאפשרת לבן הזוג ניהול של אורח חיים נורמטיבי ותקין ובמצב דברים שבו צד אחד מבני הזוג מפר איזון זה ומעבר לכך, פוגע באופן קשה בצד השני באמצעות אלימות פיזית או מילולית או באמצעות התעללות נפשית מתמשכת, יהא עליו לפצות את הצד הנפגע בפיצויים כספיים מוגברים מאוד במסגרת תביעה שתנוהל על ידי עורך דין גירושין, בבית המשפט לענייני משפחה וזאת מעבר לעונשים שיוטלו על הצד הפוגע בהתאם לקבוע בחוק העונשין.
ערן דוידי הינו, עורך דין גירושין ולענייני משפחה, שיהיה הכי טוב עבורכם ויעניק לכם את הייצוג המשפטי הטוב ביותר. עורך הדין ערן דוידי, הינו אחד מעורכי הדין הטובים ביותר לענייני משפחה, ירושה וגירושין ומשרדו נמנה עם עורכי דין מובילים בתחומים אלו, התקשרו עכשיו למס': 050-7118243.


המוניטין, הידע, הניסיון וכן הצלחותיו הן בהליכים המשפטיים בבתי המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני ולרבות בהליכים מול הרשם לענייני ירושה והן בעריכת הסכמי יורשים, הסכמי ממון, והסכמי גירושין, קידמו את עוה"ד ערן דוידי למעמד של עורכי הדין המומלצים והטובים ביותר בתחום דיני המשפחה, הירושה והגירושין והינו עורך דין מומלץ עבורכם, התקשרו עכשיו למס': 050-7118243.