עורך דין גירושין ⚖

05/09/2022

איך מחלקים מניות בחברה משפחתית

איך מחלקים מניות בחברה משפחתית במסגרת גירושין בין בני זוג


חלוקת מניות בחברה משפחתית במסגרת גירושין בין בני זוג


עורך דין גירושין | ערן דוידי, עורך דין, נוטריון ומגשר  לענייני משפחה, גירושין ירושות וצוואות


פעמים רבות כאשר עורך דין גירושין מייצג את אחד  מבני זוג  במסגרת  תביעה  לאיזון משאבים שמוגשת לבית המשפט  לענייני משפחה,  יש  להסדיר  את אופן האיזון של חברה  משפחתית שנוהלה והוקמה   על ידי אחד  מבני  הזוג  או על ידי שניהם יחד בתקופת נישואיהם, ובמקרים רבים עולות טענות ונוצרות מחלוקות ביניהם לאופן חלוקת המניות של החברה במסגרת הליך הגירושין.


עורך דין גירושין יטען בביהמ"ש כי, גישת הפסיקה בנוגע לאיזון חברות משפחתיות היא כי בד"כ, אין לחלק את המניות בעין אלא יש להורות לבעל/ת המניות להעביר לבת/ בן  זוגו את שווי המניות ( בשווה  כסף ) ליום הפירוד, בתוספת ריבית והצמדה כחוק.


עורך דין גירושין יוסיף ויטען את טעמים לכך וכמפורט להלן

א. בחברה משפחתית קטנה רישום מחצית המניות ע״ש בן / בת הזוג עלול להביא למריבות אין סופיות בהפעלת החברה ולשיתוק פעילות החברה.


ב.
הדבר עלול להביא לכך ששווי זכויות בן / בת הזוג בחברה ירד ערכם כתוצאה מדפוסי התנהגות שינקוט בן / בת הזוג  השני.


ג.
הסדר ממוני הקושר את בני הזוג לאחר הפירוד אינו רצוי. וראוי ללכת "בדרך של חלוקה מהירה, שלמה וסופית של רכוש בני הזוג".

 

הטיעונים של עורך דין גירושין כאמור לעיל, תקפים גם  בחברות שבבעלות שני שותפים, כאשר לאחד מבני הזוג  אין כל הבנה בעסקי החברה.

 

 

 

 
16/08/2022

עורך דין גירושין לעצמאיים

עורך דין גירושין לבעלי עסקים  | ערן דוידי, עו"ד, נוטריון, מגשר | טל': 050-7118243 | מומלץ מאד

עורך דין גירושין  מייצג  כבשגרה  בתביעות לפירוק שיתוף ואיזון משאבים, וישנם מקרים רבים שיש  לדון ולהכריע  לעניין עסק  שהוקם על ידי  אחד  מהצדדים הוא  על ידי שני  הצדדים יחדיו.

 

כאשר הוקם עסק  בתקופת הנישואין לכל אחד  מבני  הזוג  הזכות לקבל את מחצית שווי העסק, וזאת אף אם העסק הוקם, מנוהל ורשום על שם אחד  מבני  הזוג.

 

יחד עם זאת, עורך דין לענייני משפחה נדרש  לייצג אף במקרים שבהם, הצדדים חלוקים בנוגע לאיזון הראוי שיש לערוך לשיטתם בעסק המשותף ואשר לשוויי האמיתי. כאשר אחד  מבני  הזוג  יכול ויעתור   לפרק ולאזן את השיתוף בעסק בדרך של מכר פנימי, ובכך יהיה  לו זכות ראשונים לרכישת העסק ולאור  זאת  יהיה  לו אינטרס  לטעון ששווי העסק הינו נמוך ממחיר  השוק. ומנגד, בן הזוג  השני  יעתור  למכירת העסק בשוק חופשי למרבה במחיר, או לחלופין, למכירת זכויותיו לבין הזוג  בהתאם לחוות דעת שמאי שמונה  מטעם בית המשפט  לענייני  משפחה.

  

בהתאם לפסיקת בתי המשפט  לענייני משפחה,  בחברה משפחתית קטנה, ככלל ובהעדר נימוק משכנע – כמו מעורבות בני הזוג שניהם, בעסק ורצון שניהם לנהלו, תוך קיום יחסים טובים ביניהם – אין לחלק את המניות בין בני הזוג בעין ע"י רישום מחצית המניות ע"ש כל אחד מבני הזוג. (שכן הדבר עלול להביא למריבות אין סופיות בהפעלת החברה, ולשיתוק פעולות החברה וכן למצב בו אחד הצדדים, יביא לכך ששווי זכויות הצד השני בחברה  יורד ערכם כתוצאה מדפוסי התנהגות שינקוט). אלא, יש לפרק את השיתוף בין בני הזוג בזכויותיהם בחברה על דרך תשלום כספי מבן הזוג הפעיל בחברה לזה שאיננו פעיל בה. פירוק השיתוף במניות החברה באופן האמור לעיל, אף עולה בקנה אחד עם האמור בסעיף 7 לחוק ביהמ"ש לענייני משפחה.


עורך דין גירושין נדרש  להוכיח, את רצונו  של בין הזוג שהוא  מייצג , בהמשך הפעלת העסק כעסק חי  וזאת הואיל והוא  הקים וניהל את העסק וזאת אף אם בין הזוג השני היה דמות דומיננטית בפעילות העסק עובר לפירוד. ועל מנת  לאפשר את המשך הפעלת העסק כעסק חי, עורך דין לענייני משפחה  בחיפה  נדרש  לטעון כי  לבן הזוג  שהוא  מייצג,  תהיה זכות ראשונים לרכוש את העסק. ( במחיר שיקבע בפסה"ד ).

 

שווי העסק ככלל, בהיעדר טעם מיוחד,  יקבע  ע"י שמאי מומחה שימונה ע"י ביהמ"ש. עם זאת, עורך דין גירושין בחיפה  נדרש  לטעון בנסיבות מסוימות כי, מתקיימים גורמים המחייבים התערבות בית המשפט  בחוות הדעת  של השמאי ובתוצאה המתבקשת. וזאת כאשר, התנהגות הצדדים מפרוץ הסכסוך, ( הנזק שנגרם לעסק על יד  אחד  מבני  הזוג או על ידי שניהם ) הובילה לכך שחוות דעת המומחה אינה מתאימה למציאות העכשווית.

 

נקודה נוספת שיש להביא בחשבון הנה משמעות הפירוד בין הצדדים, לגבי שווי העסק, במיוחד בדרך בה חושב השווי – תזרים מזומנים חזוי עתידי, בהתאם לתזרים אשר נהג בעבר.  אלא שתחזית זו נכונה לגבי המשך התנהלות העסק כפי שהיה במתכונתו בעבר כאשר אחד  מבני  הזוג היה הרוח החיה בנושא השיווק והמשכיות פעל בעסק, ולא במתכונתו לאחר  הפירוד.

 

 
20/06/2022

איך יבוצע איזון המשאבים

איך יבוצע  איזון המשאבים בגירושין  כאשר  יש פער בכושר ההשתכרות של בני  הזוג


עורך דין גירושין | ערן דוידי, עורך דין, נוטריון ומגשר  לענייני משפחה, גירושין ירושות וצוואות  | טל': 050-7118243


עורך דין גירושין  נדרש לייצג בפעמים רבות בכל הנוגע לדרישת אחד  מבני הזוג לסכום כספי נוסף במסגרת תביעה לאיזון המשאבים שביניהם, וזאת  עקב הפער בכושר ההשתכרות של הצדדים.


במקרים מסוג זה עורך דין גירושין יטען ביהמ"ש המשפט לענייני משפחה  או בבית הדין הרבני  לפי העניין  כי, עמדת המחוקק היא, שלא לקבוע באופן גורף שכושר השתכרות מהווה נכס בר איזון וחרף זאת לאמץ את הכלי האקוויטבילי שבסעיף 8 לחוק  יחסי  ממון בין בני זוג, מביאה לכך שלא בכל מקרה שבו קיימים הפרשי כושר השתכרות יידרש ביהמ"ש לעסוק בהם ולביהמ"ש שק"ד בעניין.


עורך דין גירושין יוסיף יטען בבית המשפט  כי, שלושת הפרמטרים שנמנו בפסיקה לצורך הענקת ״פיצוי״ בגין הפרשים בכושר ההשתכרות הם:


(א) בן זוג ״ביתי״ מחד גיסא ובן זוג ״קרייריסטי״ מאידך גיסא;


(ב) קיים ״פער דרמטי״ בכושר ההשתכרות של בני הזוג;


 (ג) נישואים לאורך זמן.


כך שבמצב  דברים שבו עורך דין גירושין מייצג  את בן הזוג  בעל ההכנסה  הגבוהה יותר והינו "הקרייריסט" , יטען עורך הדין בבית המשפט  לענייני משפחה או בבית הדין הרבני כי, בהתאם לפסקי דין שניתנו בבתי המשפט, עולה כי לא ״נבנתה״ שיטה לצורך ביצוע התחשיב של הפיצוי בגין ההפרש בכושר ההשתכרות ואף לא התפתחו ״קווים כלליים״ או ״עקרונות מנחים״ לצורך ביצוע החישוב.


מצד  שני כאשר  עורך דין גירושין מייצג  את בן הזוג  בעל ההכנסה  הנמוכה  יותר  והינו "בן הזוג  הביתי", יטען עורך הדין כי, בחינת כל הפרמטרים מביאה למסקנה שיש לפצות את בן הזוג על פערי ההשתכרות.


בהתאם לעמדת בית המשפט  לענייני משפחה, גישת צמצום פערי ההכנסות בגין כל שנת נישואין, היא ככלל הגישה הראויה. ובכך, משך הזמן שבו ישולם הפיצוי בגין הפער  בהשתכרות,  ייקבע בהתאם לקריטריונים הבאים ( שאינם מהווים רשימה סגורה ): היקף הפער בכושר ההשתכרות, גיל בן הזוג הביתי ואפשרות כניסתו למעגל העבודה, האם בן הזוג הביתי נושא בנטל העיקרי של גידול הילדים וגיל הילדים שנותרו במשמורתו, היקף הרכוש שבן הזוג הביתי מקבל כתוצאה מאיזון המשאבים, היקף השכלתו של בן הזוג הביתי והמועד שהוא עתיד לקבל את חלקו בפנסיה של בן זוגו.


בכך,  כאשר  בן הזוג  עם ההכנסה  הנמוכה  יותר מקבל סכום משמעותי במסגרת איזון המשאבים בהליך הגירושין,  וילדי בני הזוג  גדולים, כך שבן הזוג עם ההכנסה  הנמוכה יותר  יכול לצאת לעבוד באופן מלא, יקבע  עורך דין גירושין יטען כי, ( כאשר  הוא מייצג  את בן הזוג  בעל ההכנסה  הגבוהה יותר  ),  יש לפצות את בן הזוג  בגין הפרשי ההשתכרות על הצד הנמוך, ( לרוב  בית המשפט   לענייני משפחה  יקבע  לתקופה של שלוש שנים בלבד ).

 
12/06/2022

כיצד נוצרים קתולים מתגרשים ?

האם נוצרים קתולים שנשאו בנישואים קתוליים יכולים להתגרש ?


ערן דוידי - עורך דין, נוטריון ומגשר

לענייני גירושין, משפחה, ירושות וצוואות ☎️ טל ': 050-7118243

 

בסיס  העיקרון בנישואין קתוליים שהם בלתי ניתנים להתרה. עם זאת, התרת הנישואין, ( הגירושין )  יכולה להיעשות בהתקיים אחד מארבעה תנאים: אי קיום יחסים בין בני הזוג, מחלת נפש, הידבקות במחלת מין והריון כתוצאה מניאוף.


עם זאת אין מניעה בקרב בני זוג קתולים, לערוך המרת דת "זמנית" ולהשתייך לזרם אחר בנצרות ולפעול בהסכמה להתרת הנישואין ולאחר מכן צד שמעוניין שב לזרם הקתולי.


אלא, שמדובר אך ורק במהלך שנעשה בהסכמה של הצדדים וביהמ"ש לענייני משפחה אינו יכול לכפות אותו אף מקום שישנה סרבנות גט מתמשכת.

 
07/06/2022

עורך דין גירושין

עורך דין גירושין מייצג בבית המשפט לענייני משפחה פעמים לא מעטות בתביעה נזיקית לפסיקת פיצויים בשל היות אחד מבני הזוג "סרבן גט", במסגרת תביעת גירושין.


על עורך דין גירושין לבחון ברמה המשפטית האם התביעה הנ"ל מקבילה לדיני נזיקין ודיני החוזים או שדינים אלה נחלשים כאשר מדובר ב"חוזה משפחתי" – עם דרישת תום הלב מוגברת.


עורך דין גירושין שהינו מנוסה ומיומן, יטען בבית המשפט לענייני משפחה כי, מעת שאדם יכול להיכפף לסמכותו של בית דין דתי או ביהמ"ש לענייני משפחה כצד עיקרי לסכסוך משפחה, נקשר הוא בהסכם אשר אינו פוקע גם לעת סיום הקשר הפורמלי שבין הצדדים והוא ממשיך ומתמשך ומחייב גם לאחר גירושין, וענינו בכל תחום בו יכול להתרחש סכסוך משפחתי ובכלל זאת מחלוקת על סידורו של גט.


על מנת שיחוב אדם בפיצוי בשל סרוב ליתן גט, בין בשל הפרת החוזה המשפחתי ובין בעוולה שמקורה בדיני הנזיקין, אין בית הדין הדתי צריך לחייב את המסרב במתן או בקבלת הגט. די בהמלצה להתגרש או אפילו במסקנה כי אין סיכוי לשלום בית.


על עורך דין גירושין להוסיף ולטעון בבית המשפט כי, סרבנות גט היא הפרה של זכות יסוד המוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחרותו – היא פוגעת באוטונומיה של האיש ובחירותו. לחלוקת רכוש בין בני זוג אין, ולא צריך להיות, קשר לביצוע הגט או למתן הסכמה להתגרש, על אחת כמה וכמה כאשר התביעה הרכושית מתנהלת בפני ערכאה אחת (ביהמ"ש למשל), ונושא הגירושין נדון בפני ערכאה אחרת (בי"ד דתי).


המועד ממנו מונים את הסרבנות הנ"ל הוא למעשה תלוי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה ואין תוחמים אותו ליום בו פסק בית הדין דבר חיוב או המלצה ליתן גט, אלא, בוחנים מהו המועד בו נדרש אדם להסכים לסיומו הפורמלי של הקשר וסרובו לא היה תם לב, סביר או זהיר דיו. כל עוד קיימת דרישה ולו פורמאלית לסידור הגט, נדרש הסרבן לטעם ממשי והוגן לסירובו.


במקרה שבו אין מדובר במניעים לגיטימיים, אלא מדובר בפשטות ב"סחר בגט", ( מניע שבנקם, הנובע משנאה יוקדת כלפי בן הזוג וכן מניעים כספיים טהורים), התנהגות שכזו אינה הוגנת, אינה תמת לב ואינה הגונה.


כאשר בן זוג מונע מבן הזוג השני שלא לצורך ועל פי זמן ארוך בהרבה מן הדרוש, את עצם הזכות שלא להיות נשוי/ אה לו/ה ובכך מתקיים קשר סיבתי ברור בין מניעת הגט ואבדן חירותו של הצד הנפגע. ודי בכך לראות "בסרבן הגט" גם בבחינת מי שהפר הפרה יסודית את כללי ההסכם ליחסי משפחה אשר שרר בין הצדדים.


שאלת הפיצוי: עם הזמן תחמה פסיקת בתי המשפט, טווח פיצוי אשר נע בין סך 2,000 ₪ לכל חודש סירוב ועד 60,000 ₪ לשנה, כל מקרה ונסיבותיו כאשר בין היתר נשקלים: המניע לסרבנות (האם מדובר בזדון?); האם קיים אשם תורם לתובע; משך הזמן שחלף, ההתמדה בסרבנות.
26/05/2022

כיצד נקבעת המשמורת בילדים ?


עורך דין גירושין מייצג כבדרך קבע  בתביעות לקביעת משמורת הילדים אצל מי  מבין ההורים, ואף ישנם מקרים רבים שבהם  יש לדון ולהכריע  לעניין מעבר  בן הזוג אשר  הילדים במשמורתו לאזור  מגורים אחר, ( כגון מאזור  צפון הארץ למרכז  הארץ )

במצב דברים אלו על עורך דין לענייני משפחה לטעון בבית המשפט  למשפחה  כי סדר ההכרעה הראוי במקרה שכזה, הוא קודם קביעה לעניין המשמורת ואז קביעת מקום מגורים. שכן, הקביעה בדבר מקום המגורים הגיאוגרפי הינה משנית לשאלת אופי הסדר המשמורת ו/או חלוקת האחריות ההורית הראויה. המשמורת היא המהות והיא העיקר. היא חובה כללית המורכבת ממספר רכיבי משנה והיא תוכרע על פי הקביעה השיפוטית של טובת הקטינים. סוגיית העתקת מקום המגורים תיבחן כחלק מהתנאים לקיומו של כל אחד מההסדרים והגשמת טובת הקטינים.

כאן עולה השאלה  מהי "טובתם של קטינים"?

טובת הקטין הינו מושג שמימי ועמום, שביהמ"ש יוצק בו תוכן 'ארצי' וקונקרטי בכל מקרה לגופו על בסיס ניסיון העבר, שכל ישר, היגיון, חוות דעת מומחים, מחקר, ממצאי ועדות בדיקה וכיוצא באלו מקורות.

ובכך עולה סוגיה נוספת לבירור  והינה  מה הן היסודות לגיבוש הסדר של הורות ומשמורת משותפת ?

המגמה הנוהגת כיום בבתי המשפט לענייני משפחה  הינה כי 'דרך המלך' הינה קביעת משמורת משותפת, היכן שקיימים תנאים שמאפשרים זאת. המשמורת המשותפת מגשימה הלכה למעשה את זכות היסוד של הקטינים לחוות כל אחד מהוריהם כהורה משמורן ולגדול עמם. הדברים מוצאים משנה תוקף ומשקל  כאשר מדובר באב שמילא חלק מרכזי ביותר (אם לא החלק הארי) בטיפול בקטינים מאז לידתם  ולא ניתן למחוק טיפול ממושך זה באחת. ודוק, ההתחשבות אינה באב ובפועלו אלא בילדים ובמקום שאביהם תפס ומשמש בחייהם בשל אותו טיפול מסור מאז לידתם.

כאשר  בית המשפט  לענייני משפחה  מסיק,  כי ניתן להורות על הסדר משמורת משותפת, עליו לבחון האם אכן מתקיימים התנאים לגיבושו, הלכה למעשה.

מכאן עולה השאלה  מהם התנאים לקביעת משמורת משותפת ?

בהתאם לפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה, התנאים המרכזיים לכינון הסדר משמורת משותפת (אשר אינם מהווים רשימה סגורה) הם: א. מסוגלות הורית טובה דומה או שווה של שני ההורים; ב. רמה גבוהה של שיתוף פעולה בין ההורים וטיב התקשורת ביניהם; ג. רצון הילד; ד. מעורבות רבה של שני ההורים בחיי הילדים; ה. קיומו של קשר טוב ותקין בין שני ההורים לבין כל אחד מהילדים; ו. מגורי ההורים בסמיכות זה לזו, ותפיסת הילדים את שני הבתים כבתים מרכזיים בחייהם.

הרכיב שענייננו תקשורת ושיתוף פעולה ברמה גבוהה הפכו לתנאי הדגל של הסדר המשמורת המשותפת. יחד עם זאת, בשל הבעייתיות בשיתוף הפעולה ההורי והתקשורת ההורית, עת מצויים הם במשבר ובסכסוך גירושין, ביהמ"ש סבור כי יש לבחון את התקשורת ההורית בתקופות שקדמו לקונפליקט לשם איתור פוטנציאל לשיתוף פעולה הורי לאחר סיום ההליך המשפטי. בנוסף, לגישת ביהמ"ש, לאור אופייה של תקופת הגירושין, יש לרכך את דרישת התקשורת האידיאלית בין ההורים לרמה של תקשורת פונקציונלית.

באופן גס ניתן לחלק את שיתוף הפעולה ההורי והתקשורת ביניהם לשני רכיבים מרכזיים: א. רכיב פעיל (אקטיבי) של שיתוף פעולה, החלפת מסרים (גם אם מדובר בדוא"ל או מסרונים), גילוי גמישות בכל הנוגע לטיפול בקטינים, שינוי חלוקת זמן הורי במידת הצורך, יידוע הדדי אודות הקטינים וכיו"ב; ב. רכיב סביל (פאסיבי) של הימנעות מיצירת מתחים, הימנעות מחשיפת הקטינים לקונפליקט הזוגי, הימנעות מניהול ויכוחים בין ההורים בנוכחות הקטינים והימנעות מהבאת שדה הקוצים הזוגי לגן השושנים ההורי. בכל מקרה ומקרה, המשקל שיינתן לכל אחד מהרכיבים ישתנה על פי הנסיבות, על פי אופיים של ההורים ושל הילדים ועל פי מידת הצלחת הסדר המשמורת המשותפת הלכה למעשה. עם זאת, לגישת ביהמ"ש, הרכיב הסביל הינו התנאי ההכרחי (אך אולי אינו מספיק) להצלחת הסדר של משמורת משותפת. כלומר, ככל שמתקיים הרכיב הסביל בגדרו אין הקטינים נחשפים לדינמיקה של קונפליקט בין ההורים וקיים גרעין של תקשורת המאפשרת תפקוד הורי משותף סביר, די בכך כדי שרכיב הכרחי זה בקביעת המשמורת המשותפת יתקיים.
22/05/2022

מה הם התנאים למשמורת משותפת ?

משמורת משותפת | משמורת ילדים | ערן דוידי, עו"ד ונוטריון  

 

התנאים לקביעת משמורת משותפת עפ"י פסיקת בתי המשפט.


בהתאם לפסיקת בתי המשפט, התנאים המרכזיים לקביעת משמורת משותפת של ההורים בילדיהם במסגרת הליכי גירושין, (אשר אינם מהווים רשימה סגורה) הם:

א. מסוגלות הורית טובה דומה או שווה של שני ההורים;

ב. רמה גבוהה של שיתוף פעולה בין ההורים וטיב התקשורת ביניהם;

ג. רצון הילד;

ד. מעורבות רבה של שני ההורים בחיי הילדים;

ה. קיומו של קשר טוב ותקין בין שני ההורים לבין כל אחד מהילדים;

ו. מגורי ההורים בסמיכות זה לזו, ותפיסת הילדים את שני הבתים כבתים מרכזיים בחייהם.

הסדר של משמורת משותפת מחייב גמישות מחשבתית, פיזית, טכנית ומעשית של שני ההורים, כאשר רכיב התקשורת ושיתוף הפעולה ברמה גבוהה, הינו תנאי מהותי לקיום המשמורת המשותפת.


יחד עם זאת, בשל הבעייתיות בשיתוף הפעולה ההורי והתקשורת ההורית, עת מצויים הם במשבר ובסכסוך גירושין, גישת ביהמ"ש הינה כי יש לבחון את התקשורת ההורית בתקופות שקדמו לקונפליקט לשם איתור פוטנציאל לשיתוף פעולה הורי לאחר סיום ההליך המשפטי.

בנוסף, לגישת ביהמ"ש, לאור אופייה של תקופת הגירושין, יש לרכך את דרישת התקשורת האידיאלית בין ההורים לרמה של תקשורת פונקציונאלית.


ניתן לחלק את שיתוף הפעולה ההורי והתקשורת ביניהם לשני רכיבים מרכזיים: א. רכיב פעיל (אקטיבי) של שיתוף פעולה, החלפת מסרים (גם אם מדובר בדוא"ל או מסרונים), גילוי גמישות בכל הנוגע לטיפול בקטינים, שינוי חלוקת זמן הורי במידת הצורך, יידוע הדדי אודות הקטינים וכיו"ב; ב. רכיב סביל (פאסיבי) של הימנעות מיצירת מתחים, הימנעות מחשיפת הקטינים לקונפליקט הזוגי, הימנעות מניהול ויכוחים בין ההורים בנוכחות הקטינים והימנעות ההורים מחשיפת הקטינים לסכסוך הגירושין.


המשקל שיינתן לכל אחד מהרכיבים ישתנה על פי הנסיבות של כל מקרה ומקרה, על פי אופיים של ההורים ושל הילדים ועל פי מידת הצלחת הסדר המשמורת המשותפת הלכה למעשה.


יחד עם זאת, לגישת ביהמ"ש, הרכיב הסביל הינו התנאי ההכרחי להצלחת הסדר של משמורת משותפת. כלומר, ככל שמתקיים הרכיב הסביל שבמסגרתו אין הקטינים נחשפים לדינאמיקה של הקונפליקט שבין ההורים וקיים גרעין של תקשורת המאפשרת תפקוד הורי משותף סביר, די בכך כדי שרכיב הכרחי זה בקביעת המשמורת המשותפת יתקיים.


בכל תובענה למשמורת, חינוך או קביעת זמני שהות, שיקול טובת הקטין הוא השיקול המכריע. התכלית השיפוטית הינה ליצוק תוכן 'ארצי' וקונקרטי במונח השמימי של 'טובת הילדים'. פסיקת בתי המשפט לענייני משפחה קובעת, כי "טובת הילד במובנה האידיאלי" מחייבת כי הילד יגדל במחיצת שני הוריו במסגרת תא משפחתי יציב ואוהב, כאשר בעת פרידתם של ההורים, מחויב ביהמ"ש לקבוע הסדר משמורת אשר יבטיח עד כמה שהדבר אפשרי שהילד יגדל במסגרת יציבה, במשמורתו של ההורה שנמצא מתאים יותר לשם כך, תוך שמירה, ככל שהדבר אפשרי, על קשר בין הילד לבין ההורה שאינו משמורן.

הממצאים והמסקנות של דיווחי ועדות מומחים (דו"ח ועדת רוטלי ודו"ח ועדת שניט) נתפסים בבחינת קווים מנחים המסייעים לערכאות שיפוטיות וגורמי טיפול לקבוע את טובת הילד הקונקרטית בכל מקרה ומקרה. אך מתחייבת זהירות בהסתמכות.


בכל הנוגע לתסקיר עו"ס לסדרי דין – תסקיר סעד, תסקיר זה איננו בגדר חוות דעת מומחה, כמשמעותה בסעיף 20 לפקודת הראיות, אולם לתסקיר מוענק מעמד מיוחד בחיקוקים שונים וכבר נקבע שיש לתת לו משקל יתר, בדומה למומחה, הוא גורם אובייקטיבי וניטראלי, הממלא חובתו בהתאם לחוק ועל פי החלטות ביהמ"ש. לפיכך ולכאורה, ככל שהתסקיר מבוסס על ממצאים, ראיות, חוות דעת וכיו"ב, בימ"ש ייטה לאמצו ולהיפך, ככל שמדובר על תסקיר המבוסס יותר על הערכות ו/או דעות אישיות, גם אם מקצועיות, כך ייקל על ביהמ"ש לדחות מסקנותיו והמלצותיו.12/05/2022

כיצד ניתן להוכיח הברחת דירה

רישום דירה למראית עין ע"ש צד ג' בהליכי גירושין בין בני זוג

ערן דוידי, עורך דין, נוטריון ומגשר  לענייני משפחה, גירושין ירושות וצוואות


סעיף 5(א) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג 1973 קובע כי, בהליך גירושין בין צדדים, זכויות ונכסים אשר נצברו בתקופת נישואיהם הינם משותפים וברי חלוקה ביניהם ( למעט הסייגים הקבועים בחוק ) וזאת אף אם הזכויות ו/או הנכסים רשומים על שם צד אחד בלבד מבני הזוג.

במסגרת הליכי גירושין בין בני זוג, קיימים מקרים בהם צד אחד אשר צבר נכס בתקופת הנישואין והנכס הנ"ל רשום על שמו בלבד, מבריח מהצד השני את הנכס המשותף וזאת בין היתר, ברישום הנכס על שם אדם אחר ואפילו על שם אחד מהילדים המשותפים לצדדים.


בהליכים המשפטיים המתנהלים בין בני זוג בערכאות המשפטיות, על עורך דין גירושין שמייצג את הצד הטוען שהוברח ממנו נכס ספציפי כגון דירה, להוכיח כי רישום הדירה, (אשר נרכשה בתקופת נישואיהם) כפי שהינו רשום בלשכת רישום המקרקעין לא משקף את הבעלות האמיתית בדירה, הרישום הינו למראית עין בלבד והדירה בפועל בבעלותו של הצד אשר בחר להבריח נכס זה מבן הזוג השני.


הטענות להוכחת "רישום למראית עין" מגוונות ובכך על עורך דין גירושין  לטעון ולהוכיח בין היתר כי, "הצד המבריח" הוא זה שבחר ורכש את הדירה וממן את רכישתה, הוא נוהג מנהג בעלים בדירה בכל דבר ועניין, בידו שליטה בלעדית בדירה, בפיקוח ובקבלת ההחלטות, הינו מנהל את כל ענייני הדירה ומנגד האדם אשר על שמו רשומה הדירה ("למראית עין") לא היה מעורב כלל בטיפול בדירה, לא גר בדירה ו/או לא ביקר בדירה ולא בחר את הדירה טרם קנייתה.


במצב דברים שבו הדירה מושכרת לשוכרים על עורך דין גירושין   להוכיח "שהצד המבריח" הוא זה שדאג להשכרת הדירה וקיבל לידיו את מלוא דמי השכירות מהדירה וכי האדם אשר על שמו רשומה הדירה ("למראית עין") לא קיבל לידיו את דמי השכירויות ואף לא ביקש לקבלם.


במצב דברים שבו, הוכיח עורך הדין לגירושין  בבית המשפט כי, הרישום בלשכת רישום המקרקעין לא משקף את הבעלות האמיתית בדירה והינו למראית עין בלבד, המהווה בפועל הוכחת הברחת נכס המשותף לצדדים, עורך דין גירושין  יוכל לדרוש מבית המשפט להורות בהתאם לקבוע בסעיף 8(2) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג 1973 באופן שאיזון שווי הדירה בין הצדדים לא יהיה באופן שווה, אלא שחלקו של הצד אשר הוברח ממנו הנכס יהא גדול יותר מחלקו של הצד אשר ניסה להבריח את הדירה וזאת בנוסף לדרישה מבית המשפט בהטלת הוצאות משפט גבוהות ומשמעותיות כנגד "הצד המבריח" אשר פעל בחוסר תום לב כלפי הצד השני.
10/05/2022

כיצד ניתן לגלות הברחת כספים

כיצד  עורך דין גירושין יכול לגלות הברחת כספים בתביעת גירושין בין בני זוג

ערן דוידי -  עורך דין, נוטריון ומגשר  לענייני משפחה, גירושין ירושות וצוואות

 

אחד מתפקידיו של עורך דין גירושין בתביעות גירושין ו/או לאיזון משאבים בין בני זוג המתנהלות בבתי  המשפט לענייני משפחה ו/או בבתי הדין הרבניים, הינה  לפקח על קיומה של  שקיפות וגילוי מלא במתן מידע ומסמכים לבית המשפט ולצד שכנגד אודות הכנסות, כספים, נכסים וזכויות מכל סוג שהוא אשר נצברו על שם מי מהצדדים בתקופת נישואיהם.

 

עם זאת, כאשר אין שיתוף פעולה מטעם מי מהצדדים למסירת המידע או בהיעדר גילוי מלא, יפעל עורך דין גירושין להנפיק  מבית המשפט   "צו להסרת חיסיון" לקבלת המידע המבוקש.

 

יחד עם זאת, על מנת להגיע לחקר האמת הכלכלית אשר יאפשר עריכת הסדר איזון משאבים הוגן אודות נכסים ורכוש אשר צברו בני הזוג במהלך החיים המשותפים, ידרוש  עורך דין גירושין מומחה בתחומו, מבית המשפט  לענייני משפחה  שיפעיל את סמכותו להורות על מתן צו "להסרת חיסיון" לקבלת מידע ומסמכים המצויים אצל צד שלישי וזאת גם כאשר עלולה להיפגע פרטיותו.

 

ככל שאין דרך אחרת להשגת והצגת המסמכים והמידע בפני בית המשפט, כך גוברת הנטייה למתן הצו לקבלת המידע מהצד השלישי, בהתאם לדרישתו של עורך הדין לגירושין, אשר צו זה יאפשר לקיים משפט אמת, תוך חשיפת מלוא הנתונים הרלבנטיים ההכרחיים למתן הכרעה שיפוטית, וכן ימנע עיוות דין.

 

יצוין כי החיסיון החל על מסירת מידע של צד ג' על ידי בנק הינו חיסיון יחסי ואינו חיסיון מוחלט. לבתי המשפט בכלל ולבית המשפט לענייני משפחה בפרט, סמכות ליתן צו לצד ג' למסור המידע כאמור.

 

כמו כן, בזיקה למתן צו להסרת חיסיון בנקאי, יטען עורך דין גירושין בבית המשפט  לענייני משפחה כי, הפסיקה הוסיפה וקבעה לא רק את החשיבות בעשיית הצדק כאינטרס המצדיק התגברות על החיסיון, אלא גם את תרומת המידע החסוי לגילוי האמת וחשיבות מיצוי הדין. על כן נקבע בפסיקה, כי לבית המשפט זכות מוכרת לצוות על המצאת מסמכים בנקאיים חרף החובה לשמור על סודיותם.

 

בנוסף לפסיקה המאפשרת הסרת חיסיון בנקאי יטען עורך דין גירושין מקצועי כי, הוראות סעיפים 6(ג) ו-11 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, מצטרפות כמקור מסמיך נוסף למתן צווים שיאפשרו קבלת מידע אודות נכסים וזכויות הצדדים, כדי לסייע לצדדים ולבית המשפט לערוך את הסדר איזון המשאבים.

 

השאיפה לאיתורם וחשיפתם של כלל נכסי בני הזוג, מהווה על פני הדברים גורם עיקרי חיוני והכרחי להגשמת ולביצוע כוונתו ותכליתו של חוק יחסי ממון בין בני זוג. לשם השגת מטרה זו יש לנקוט בשקיפות מרבית, ובהרחבה מרבית של אמצעי השגת הגילוי. בכך, יטען עורך דין גירושין מנוסה יטען בבית המשפט כי, אינטרס חקר האמת וקבלת המידע גובר על אינטרס ההגנה על הפרטיות של הצד השלישי.

 
04/05/2022

האם ניתן לקבל פיצוי כספי

האם ניתן לקבל פיצוי כספי בגין הסתרת מידע אודות פגמים גופניים או נפשיים

 

עורך דין גירושין ולענייני משפחה וירושה | ערן דוידי, עורך דין, נוטריון ומגשר  לענייני משפחה, גירושין ירושות וצוואות


במסגרת הליכי גירושין, בהתקיימם של התנאים הקבועים בחוק ובפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה, באפשרותו של מי מבני הזוג לתבוע באמצעות עורך דין גירושין, סעד של פיצוי כספי כאשר בן הזוג השני הסתיר עובר לנישואיהם, קיומו של מום גופני או נפשי מהותי.


במהלך תביעת הפיצויים, יטען  עורך דין לגירושין כי, בני זוג, עם נישואיהם והתאחדותם בתא משפחתי אחד, מבקשים למעשה להטיל על עצמם מערכת של זכויות וחובות, וזאת מתוך גמירת דעת המבוססת על מידע מלא ככל שניתן אודות בן הזוג, ובכך מתגבשים ביניהם יחסי אמון מיוחדים המבוססים, בין השאר, על כנות וגילוי האמת. לאור זאת על בני הזוג חלה חובת גילוי מיוחדת ביניהם, עובר לנישואיהם לעניין גילוי מומים גופניים או נפשיים הקיימים אצלם.


עורך דין גירושין, יציג ויבחין בפני  בית המשפט לענייני משפחה למען  פסיקת הפיצוי הכספי לבן / בת הזוג בגין הסתרת המידע על ידי הצד השני, את קו הגבול בין הימנעות מגילוי המהווה חלק ממעשה חיזור לגיטימי, לבין הסתרה המהווה עילה לפיצוי כספי.


יצוין כי, בתי המשפט למשפחה ינקטו משנה זהירות בפסיקת הפיצוי הכספי וזאת בין היתר, מהסיבה שהתערבות גסה בהתנהלות המשפחתית, אף אם מטרתה ליתן סעד לצד נפגע, עלולה לגרום נזק לבני המשפחה האחרים כדוגמה לילדים של הצדדים, אף כאשר ענייננו בבני זוג פרודים או גרושים אשר אינם חיים עוד תחת קורת גג אחת.


בכך, עורך דין גירושין, יטען בבית המשפט כי,  פסיקת פיצוי כספי לבן זוג יהיה במקרים בהם מדובר בקיומו של מום או פרט מהותיים ביותר אצל הצד השני, אשר האדם הסביר לא היה מוכן להתקשר בקשר נישואין לו היה יודע עליהם ואף היה מבקש להתיר את קשר הנישואין באם התגלה לו הדבר אחר נישואיו.


עורך דין גירושין יוסיף ויטען כי,  כאשר בין זוג לא מגלה לצד השני מידע אודות מצבו הרפואי (פיזי או נפשי) שהינו מהותי, ניתן יהיה לראות באי הגילוי כפרט המחויב בגילוי מתוך עצם מהותה וטיבה של ההתקשרות בין הצדדים ויחסי האמון העולים ממנה, וכי על ה"אדם הסביר" היה לצפות כי העדר גילוי שכזה יש בו לגרום לנזק של ממש לצד השני.


תוך שיצוין כי, כאשר מדובר במום שבמבחן אוביקטיבי של ה"אדם הסביר" יוברר כי בן זוג שכבר מצוי בברית הנישואין, לא היה מבקש להתירם אך ורק בשל מום של הצד השני, אף ולמרות הסתרת מידע זה ממנו, אזי שבמקרה שכזה הצד אשר הסתיר את המידע לעניין מום הקיים בו עובר לנישואין , לא יחויב בפיצוי בן הזוג השני.


02/05/2022

איך ניתן לקבל פיצוי כספי

איך ניתן לקבל פיצוי כספי בגין פגיעה מאלימות במשפחה


עורך דין גירושין ולענייני משפחה | ערן דוידי, עורך דין, נוטריון ומגשר  לענייני משפחה, גירושין ירושות וצוואות


עורך דין גירושין מייצג  בבית המשפט לענייני משפחה בין הייתר, גם במצבים שבהם אחד  מבני הזוג  נפגע מאירועי אלימות פיזית ו/או מהתעללות נפשית שהתרחשו בתוך המסגרת המשפחתית, ויש  מקרים שבהם עורך דין גירושין ידרוש  בבית המשפט,  פיצוי כספי גבוהה מאוד בשיעור של מאות אלפי שקלים כנגד הצד הפוגע.


עורך דין גירושין יטען לטענות משפטיות עבור סעד לפיצוי הנזיקי בגין אלימות במשפח  וזאת על שלוש עוולות:


עוולת התקיפה בהתאם לסעיף 23 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח – 1968,


 עוולת הרשלנות (סעיף 35 לפקודת הנזיקין),


 והפרת חובה חקוקה (סעיף 63 לפקודת הנזיקין על יסוד הפרת סעיף 379 (העוסק בתקיפה) ו 382(ב)(1) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, (העוסק בתקיפה בנסיבות מחמירות כאשר הנתקף הוא בן זוגו של התוקף.


יחד עם זאת כאשר הצד הפוגע מורשע בפלילים בפסק דין חלוט עקב אירועי האלימות בהם נקט כנגד בין משפחתו, בהתאם לסעיף 42א לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א – 1971, עורך דין גירושין יעשה שימוש בממצאים בהליך הפלילי שהינם קבילים אשר  יהוו ראייה לכאורה לאמור בהם במסגרת התביעה לפיצוי הכספי בבית המשפט לענייני משפחה.


 כמו כן, כאשר הצד שהורשע בפלילים לא ביקש מבית המשפט לענייני משפחה להביא ראיות לסתירת תוצאות ההליך הפלילי, "משתנה מעמדו הראייתי של פסק הדין בהליך הפלילי, ובכך עורך דין גירושין יטען בבית המשפט כי, מעמדו של ההליך הפלילי הופך מ"ראייה לכאורה" ל"ראייה כמעט מכרעת".


יחד  עם זאת עורך דין גירושין יטען במסגרת התביעה  לפיצוי הכספי בבית המשפט לענייני משפחה, בגין אירועי האלימות, בין היתר, לסעדים הבאים: פיצויים בגין הוצאות רפואיות בגין העבר והעתיד לרבות בגין טיפולים רפואיים וטיפולים פסיכולוגים לעבר ולעתיד, הפסדי שכר לעבר ולעתיד, הפסדי פנסיה, עזרת צד ג' וכאב וסבל.


השיקולים המרכזיים של בתי המשפט בקביעת גובה הפיצוי בגין "כאב וסבל" הינם: בחינת נסיבותיה הקונקרטיות של הפגיעה; בחינת משך הפגיעה, (האם מדובר במקרה בודד, או שמא במסכת חיים אשר האלימות וההשפלה הייתה חלק בלתי נפרד הימנה, שאז יש מקום להעלאת גובה הפיצוי) ובחינת השלכותיה העתידיות של הפגיעה.

בנוסף, עורך דין גירושין יכול לדרוש מביהמ"ש שהצד הפוגע ישלם לצד הנפגע את הוצאות המשפט, את אגרת בית המשפט והכספים אשר שילם הצד הנפגע לצורך הכנת חוות הדעת מומחים להוכחת נזקיו, כאשר לכל הסכומים יתווספו ריבית והצמדה כחוק.


בין בעל ואישה מתקיימים יחסים מיוחדים, יחסי קרבה ואמון ועל כל אחד מבני הזוג מוטלת חובה לנהוג כלפי האחר בכבוד, הגינות והתנהגות המאפשרת לבן הזוג ניהול של אורח חיים נורמטיבי ותקין ובמצב דברים שבו צד אחד מבני הזוג מפר איזון זה ומעבר לכך, פוגע באופן קשה בצד השני באמצעות אלימות פיזית או מילולית או באמצעות התעללות נפשית מתמשכת, יהא עליו לפצות את הצד הנפגע בפיצויים כספיים מוגברים מאוד במסגרת תביעה שתנוהל על ידי עורך דין גירושין, בבית המשפט לענייני משפחה וזאת מעבר לעונשים שיוטלו על הצד הפוגע בהתאם לקבוע בחוק העונשין.
30/04/2022

עריכת צוואה ע"י נוטריון

תוקפה של צוואה נוטריונית: נוטריון נדרש, כאשר נערכה צוואה בפניו,  לעמוד בהוראת תקנה 4 לתקנות הנוטריונים לפיה, על נוטריון המאשר עשיית צוואה לוודא כשירותו של המצווה שבפניו לצוות; ולוודא כי המצווה מבין באופן מלא את משמעות הפעולה שלו ופועל מרצונו החופשי.

 

ככל שהמצווה מאושפז בבית חולים או "מרותק למיטתו" על נוטריון לאשר עריכת הצוואה רק ובכפוף לכך שתוצג בפניו תעודה רפואית באשר לכשירות המצווה ועליו לצרפה לאישור שניתן על ידו.

 

ככל שאישור נוטריון  על עריכת הצוואה ניתן בהתאם להוראות החוק הנ"ל, הרי שאישור זה יהווה ראיה מספקת לכשירות המצווה בהליך משפטי בלא צורך בראיה נוספת.

 

בהקשר זה צוין כי פסיקת בתי המשפט הרחיבה את המונח 'מרותק למיטתו' וקבעה כי גם במקרים בהם דובר באדם המתקשה להתנייד או באדם מבוגר אשר מחמת גילו או חוליו קשה לו לצאת מביתו, יש צורך בקבלת תעודה רפואית בטרם עריכת צוואה.

 

העדר תעודה רפואית הנלווית לצוואה מהווה פגם פורמאלי, ולצורך קיום הצוואה יזדקק ביהמ"ש  להוראת סעיף 25 (א) לחוק הירושה. בפסיקת בתי המשפט נקבע, כי העדרה של תעודה רפואית בניגוד להוראות שבתקנות הנוטריונים מעביר את הנטל להוכיח תוקפה של הצוואה אל כתפי המבקש לקיימה.

 

עקרון העל בדיני הירושה הינו שיש לקיים את רצון המת. אין זה מתפקידו של ביהמ"ש לשפוט מוסרית את המצווה בצוואתו. תפקידו של ביהמ"ש  הוא לבחון האם הצוואה משקפת ומבטאת את רצונו האמיתי של המצווה והאם רצונו היה חופשי ומלא, כשהוא נקי מלחצים ומהשפעות של מאן דהוא.

 

ביהמ"ש  העליון הגדיר מספר מבחנים מעשיים שיש בהם כדי לסייע בבחינת השאלה האם נתון היה המצווה להשפעה בלתי הוגנת. ולהלן  שניים מהם:

 

א. מבחן הנישול – בעריכת צוואה (למעט צוואה ליורשים החוקיים כחלקיהם בחוק) יש למעשה משום נישול, מלא או חלקי, של היורשים על פי דין מן הירושה. על כן, בכך שהצוואה מנשלת מחלקו בירושה מי מן היורשים החוקיים אין משום ראיה לקיומה של השפעה בלתי הוגנת. עם זאת, לעובדות שברקע הנישול עשויה להיות לעתים משמעות. קיומו של מניע שלא לתת (הרצון לנשל את הקרובים) עשוי להתיישב עם קיומו של מניע לתת (הרצון לזכות את הנהנה) ולתמוך בהערכה שהצוואה משקפת את רצון המצווה. שיקול העשוי, למשל, להנחות את ביהמ"ש  בבחינת העובדות שברקע הנישול כרוך במספר היורשים על פי הצוואה. כאשר הנהנה שלגביו מבקשים להחיל את החזקה נקבע על ידי המצווה כיורש יחיד או עיקרי של נכסי העיזבון, הנטייה לקבוע שהייתה השפעה בלתי הוגנת מצדו על המצווה תהיה חזקה יותר מאשר במקרה שבו חילק המצווה את רכושו בין יורשים מספר. יחד עם זאת, גם במקרה כזה יש לנקוט הזהירות הנדרשת, ולזכור כי אין בעובדה שהנהנה הוא היורש היחיד, כשלעצמה, כדי להוכיח, אף לא לכאורה, שהנהנה גרם לעשיית הצוואה בהשפעה בלתי הוגנת על המצווה.

 

ב. מבחן הגיונה של הצוואה – לצורך בחינת אמיתותה של הצוואה עשוי ביהמ"ש  להידרש לבדיקת הוראותיה באמת מידה הגיונית. השאלה אינה אם הצוואה סבירה על פי הבנת השופט את הגיונו של המצווה, אלא האם מנקודת מבטו המשוערת של המצווה נראית הצוואה הגיונית. תשובה חיובית לשאלה זו תחזק את ההערכה כי הצוואה משקפת את רצון המצווה.

עורך דין גירושין | עורך דין לענייני משפחה | עורך דין ירושות וצוואות | ערן דוידי ☎️ 050-7118243

עורך דין גירושין | עורך דין לענייני משפחה | עורך דין ירושות וצוואות | ערן דוידי ☎️ 050-7118243 ערן דוידי הנו עורך דין, נוטריון ומגשר לענייני משפחה, גירושין ירושות וצוואות, מעניק ייצוג משפטי איכותי, מקצועי ועם יחס אישי וצמוד לכל לקוח בתחום ענייני משפחה, גירושין, צווי ירושה וצוואה, התרת נישואין, הסכמי ממון, הסכמי גירושין, הסכמי שלום בית, התנגדות לירושות וצוואות, עריכת צוואות נוטריוניות, ייפוי כוח מתמשך, ניהול עיזבון וכינוס נכסים מזה 18 שנים. מייצג בתיקים מורכבים מאד וגם קלים, ביניהם תיקים רבים של בעלי ממון רב מהעשירון העליון, בעלי חברות, אנשי הייטק, אנשי עסקים, רופאים ואנשי אקדמיה. עוה"ד ערן דוידי, מייצג בכל הערכאות כולל, בתי משפט לענייני משפחה, בימ"ש מחוזי, בימה"ש העליון, בתי הדין הרבניים האזוריים ובית הדין הרבני הגדול. התקשרו עכשיו ☎️ למס' טל': 050-7118243

עורך דין לענייני משפחה / גירושין / ירושות / צוואות

כאשר  אתם מצויים בהליכים משפטיים או מתכוונים לפתוח הליכים משפטיים בבתי המשפט  לענייני משפחה  או בבתי הדין הרבניים או בפני  הרשם לענייני ירושה, חשוב מאד לבחור עורך דין לענייני משפחה /  גירושין /  ירושות /  צוואות  שהינו  מומחה בתחומו  עם ניסיון רב שנים, מקצועי ומיומן שמשיג  תוצאות ועם יחסי אנוש  מעולים עם לקוחותיו  ולכל הנתונים האלו עונה  עורך הדין, הנוטריון והמגשר  - ערן דוידי - שהינו אוֹטוֹרִיטָה בתחום ענייני המשפחה, ירושות, צוואות וגירושין. ערן דוידי,   מוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך, ומייצג  בבתי  המשפט למשפחה, בית משפט  מחוזי, בית משפט  עליון ובשבתו גם כבג"צ, לרבות בבתי  הדין הרבניים ובערכאות הערעור  בבית הדין הרבני  הגדול לרבת בפני  הרשם לענייני ירושות, בענייני  משפחה,  גירושין, ירושות, צוואות, צווי ירושה, התנגדות לצוואות התנגדות לירושות בקשות לקיום צוואה, בקשות לצווי ירושה, סכסוכי  ירושה, ביטול צוואות, פסילת צוואות, הסכמים בין יורשים,   ניהול עיזבון, כינוס נכסים, התרת נישואין והכל  באופן איכותי ומקצועי ועם יחס אישי וצמוד לכל לקוח. ערן דוידי, מייצג בתיקים מורכבים מאד וגם קלים, ביניהם תיקים רבים של בעלי ממון רב מהעשירון העליון, בעלי חברות, אנשי הייטק, אנשי עסקים, רופאים ואנשי אקדמיה. התקשרו עכשיו ☎️ טל ': 050-7118243